Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

תצהיר עיסוק ביישוב זכאי לצורך קבלת רישיון לכלי ירייה פרטי

זקוק לתצהיר בקשה לקבלת רישיון לכלי ירייה פרטי?  למשרדנו מומחיות רבת שנים בכל הנוגע להגשת בקשות לקבלת רישיון לכלי ירייה והגשת ערר על דחיית בקשה לרישיון כלי ירייה.

להצעת מחיר להגשת בקשה לרישיון כלי ירייה או לחתימת עורך דין על תצהיר בקשה לקבלת רישיון לכלי ירייה או כל מסמך אחר בכל רחבי הארץ שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

תצהיר עיסוק ביישוב זכאי לצורך קבלת רישיון לכלי ירייה פרטי

לפי הוראות חוק כלי היריה, תש"ט- 1991(להלן: "החוק"), החזקת כלי יריה במדינת ישראל אינה זכות מוקנית, אלא  מתאפשרת רק לאחר קבלת רישיון מפקיד הרישוי על פי המלצת קצין משטרה בכיר (להלן: "הרשות המוסמכת").

לצורך קבלת הרישיון לכלי יריה יש למלא את טופס הבקשה לרישיון לכלי ירייה הכולל הצהרת בריאות, תצהיר עורך דין וכן להמציא מסמכים נוספים בהתאם לרשימת הקריטריונים למתן רישיון לנשק שמפרסם המשרד לביטחון פנים מדי שנה.

להלן קישור לבקשה לקבלת רישיון לכלי ירייה פרטי:

http://www.magori.co.il/ufiles/attaches/BakashLeHidushRishayon.pdf

להלן דוגמא לטופס תצהיר עיסוק ביישוב זכאי לצורך קבלת רישיון לכלי ירייה פרטי מעודכן לשנת 2021:

https://www.gov.il/blobFolder/policy/firearm_licensing_criteria/he/firearms_Policies_criteria_required_documents_work_area.pdf

מהם התנאים לקבלת רישיון לנשק/לכלי ירייה:

המשרד לביטחון פנים קבע קריטריונים להחזקת כלי ירייה פרטי, הכוללים דרישות סף ותבחינים.

אם כן, המשרד לביטחון פנים קבע קריטריונים למתן רישיולן כלי ירייה פרטי. מתן רישיון לכלי ירייה מותנה בקיומם של תנאים מצטברים לרבות קיומה של עילה המצדיקה לכאורה את מתן הרישיון לנשיאת כלי נשק פרטי. בהתאם לכך נקבעו תבחינים, כך שרישיון יינתן רק למי שעומד בדרישות תבחינים אלו.

בכדי לבחון מראש האם אתם זכאים לרישיון נשק, כדאי לבדוק תחילה האם אתם עומדים בדרישות הסף ואם כן, האם אתם עומדים בתבחינים, כאשר חשוב להדגיש כי מדובר ברשימה סגורה וממצה.

מהם התנאים לקבלת רישיון לנשק?
 אזרח/ תושב קבע, ובלבד ששהה בישראל באופן רציף במשך שלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה.
 שליטה בשפה העברית
 גיל:
בוגרי שירות צבאי / שירות לאומי: מעל גיל 21.
ללא שירות צבאי/ לאומי מעל גיל 27 בלבד.

בנוסף לתנאים המצטברים, חייב להתקיים לפחות אחד מן הקריטריונים הבאים:

מגורים/עבודה (מעל שלוש פעמים בשבוע) ביישובים המקנים זכאות לרישיון לנשק. היישובים האמורים נקבעים על ידי המשרד לביטחון פנים ומופיעים ברשימה סגורה שאין להתנות עליה: יישובי הקו הירוק/ יהודה ושומרון/ יישובי גבול ועוד. בכל מקרה של ספק ניתן לבדוק האם היישוב הספציפי נכלל ברשימה.
או
שירות בעבר/ בהווה בכוחות הביטחון:
-רובאי 07 ומעלה
-נגדים/ קצינים בדרגת רס"ר ומעלה ומקביליהם בשירותי הביטחון
או
חקלאיים/ מורי דרך/ בעלי רישיון להובלת חומרי נפץ
או
עובדי מד"א/ זק"א/ איחוד הצלה (בעלי ותק של שנה לפחות)
או
מתנדבים פעילים בזק"א/ איחוד הצלה (בעלי ותק של שנה לפחות)
או
מתנדבים פעילים במשטרה (בעלי ותק של 4 שנים לפחות).

פנייה למשרדנו עשויה לקצר לכם באופן משמעותי את הדרך והבירוקרטיה המייגעת הכרוכה בהגשת בקשה זו. הגשת מסמכים שלא כהלכה עלולה לגרור סירוב ואפשרות ערעור תוך זמן קצר. כאמור, משרדנו בעל ניסיון רב בתחום ומכיר את הדרישות המדויקות לניהול פרוצדורה זו יוכל אף להשיג חלק מן המסמכים הדרושים עבור הלקוח, ולקצר את ההליך המייגע.

כמה עולה רישיון נשק לאדם פרטי
העלויות של הוצאה ונשיאה של נשק משתנות ותלויות בתבחין שאתם מבקשים להוכיח שאתם עומדים בו. ככל שמדובר בתבחין מורכב יותר כך עשויה לעלות מחיר הטיפול. בנוסף לנשק עצמו, יש לקחת בחשבון עלות של מטווחים, אישור רפואי, מילוי טפסים שונים ועוד. חרף העלויות הכספיות, רישיון נשק עשוי להביא עמו תועלת רבה ולחזק את תחושות הביטחון ולכן ניתן לומר שמדובר לבסוף בהוצאה משתלמת.

להצעת מחיר להגשת בקשה לרישיון כלי ירייה או לחתימת עורך דין על תצהיר בקשה לקבלת רישיון לכלי ירייה או כל מסמך אחר בכל רחבי הארץ שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

תגיות:

רישיון לנשק פרטי

רישיון לאקדח

רישיון כלי יריה לאדם פרטי

רישיון נשק ארגוני

ביטול רישיון נשק

החזרת רישיון נשק

ערעור על הרישיון לנשק

סירוב לאשר רישוי נשק

בקשה לחידוש רישיון הנשק

בקשה לקבלת רישיון לכלי ירייה פרטי

עורך דין מומחה לרישוי כלי יריה