Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

תצהיר מורה דרך מוסמך לצורך קבלת רישיון לכלי ירייה פרטי

זקוק לתצהיר בקשה לקבלת רישיון לכלי ירייה פרטי? זקוק לתצהיר מורה דרך מוסמך לצורך קבלת רישיון לכלי ירייה פרטי? למשרדנו מומחיות רבת שנים בכל הנוגע להגשת בקשות לקבלת רישיון לכלי ירייה והגשת ערר על דחיית בקשה לרישיון כלי ירייה.

להצעת מחיר להגשת בקשה לרישיון כלי ירייה או לחתימת עורך דין על תצהיר מורה דרך מוסמך לצורך קבלת רישיון לכלי ירייה פרטי או כל מסמך אחר בכל רחבי הארץ שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

תצהיר מורה/ת דרך מוסמך/ת לצורך קבלת רישיון לכלי ירייה פרטי

לפי הוראות חוק כלי היריה, תש"ט- 1991(להלן: "החוק"), החזקת כלי יריה במדינת ישראל אינה זכות מוקנית, אלא  מתאפשרת רק לאחר קבלת רישיון מפקיד הרישוי על פי המלצת קצין משטרה בכיר (להלן: "הרשות המוסמכת").

לצורך קבלת הרישיון לכלי יריה במקרה של מורה דרך, יש לצרף תצהיר מורה/ת דרך מוסמך/ת לצורך קבלת רישיון לכלי ירייה פרטי

 להלן דוגמא לטופס תצהיר מורה/ת דרך מוסמך/ת לצורך קבלת רישיון לכלי ירייה פרטי מעודכן לשנת 2021:

https://www.gov.il/blobFolder/policy/firearm_licensing_criteria/he/firearms_Policies_criteria_required_documents_guide.pdf

התנאים לקבלת רישיון לנשק:

המשרד לביטחון פנים קבע קריטריונים להחזקת כלי ירייה פרטי, הכוללים דרישות סף ותבחינים.

אם כן, המשרד לביטחון פנים קבע קריטריונים למתן רישיו כלי ירייה פרטי. מתן רישיון לכלי ירייה מותנה בקיומם של תנאים מצטברים לרבות קיומה של עילה המצדיקה לכאורה את מתן הרישיון לנשיאת כלי נשק פרטי. בהתאם לכך נקבעו תבחינים, כך שרישיון יינתן רק למי שעומד בדרישות תבחינים אלו.

בכדי לבחון מראש האם אתם זכאים לרישיון נשק, כדאי לבדוק תחילה האם אתם עומדים בדרישות הסף ואם כן, האם אתם עומדים בתבחינים, כאשר חשוב להדגיש כי מדובר ברשימה סגורה וממצה.

מהם התנאים לקבלת רישיון לנשק?
 תנאי ראשון: אזרח/ תושב קבע, ובלבד ששהה בישראל באופן רציף במשך שלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה.
 תנאי שני: שליטה בשפה העברית
 תנאי שלישי: גיל:
בוגרי שירות צבאי / שירות לאומי: מעל גיל 21.
ללא שירות צבאי/ לאומי מעל גיל 27 בלבד.
תנאי רביעי: יש למלא הצהרת בריאות. להלן לינק להצהרת הבריאות באתר של משרד הבריאות:

https://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/dangerous/Pages/weapon.aspx

תנאי חמישי: עמידה בהכשרה – לאחר סיום הליך הוצאת הרישיון על המבקש לעמוד בתנאי הכשרה (הדרכה, בחינה ומטווח).


בנוסף לתנאים המצטברים, חייב להתקיים לפחות אחד מן הקריטריונים הבאים:

מגורים/עבודה (מעל שלוש פעמים בשבוע) ביישובים המקנים זכאות לרישיון לנשק. היישובים האמורים נקבעים על ידי המשרד לביטחון פנים ומופיעים ברשימה סגורה שאין להתנות עליה: יישובי הקו הירוק/ יהודה ושומרון/ יישובי גבול ועוד. בכל מקרה של ספק ניתן לבדוק האם היישוב הספציפי נכלל ברשימה.
או
שירות בעבר/ בהווה בכוחות הביטחון:
-רובאי 07 ומעלה
-נגדים/ קצינים בדרגת רס"ר ומעלה ומקביליהם בשירותי הביטחון
או
חקלאיים/ מורי דרך/ בעלי רישיון להובלת חומרי נפץ
או
עובדי מד"א/ זק"א/ איחוד הצלה (בעלי ותק של שנה לפחות)
או
מתנדבים פעילים בזק"א/ איחוד הצלה (בעלי ותק של שנה לפחות)
או
מתנדבים פעילים במשטרה (בעלי ותק של 4 שנים לפחות).

פנייה למשרדנו עשויה לקצר לכם באופן משמעותי את הדרך והבירוקרטיה המייגעת הכרוכה בהגשת בקשה לקבלת רישיון לכלי ירייה פרטי. הגשת מסמכים שלא כהלכה עלולה לגרור סירוב ואפשרות ערעור תוך זמן קצר. כאמור, משרדנו בעל ניסיון רב בתחום ומכיר את הדרישות המדויקות לניהול פרוצדורה זו יוכל אף להשיג חלק מן המסמכים הדרושים עבור הלקוח, ולקצר את ההליך המייגע.

כמה עולה רישיון נשק לאדם פרטי
העלויות של הוצאה ונשיאה של נשק משתנות ותלויות בתבחין שאתם מבקשים להוכיח שאתם עומדים בו. ככל שמדובר בתבחין מורכב יותר כך עשויה לעלות מחיר הטיפול. בנוסף לנשק עצמו, יש לקחת בחשבון עלות של מטווחים, אישור רפואי, מילוי טפסים שונים ועוד. חרף העלויות הכספיות, רישיון נשק עשוי להביא עמו תועלת רבה ולחזק את תחושות הביטחון ולכן ניתן לומר שמדובר לבסוף בהוצאה משתלמת.

להצעת מחיר להגשת בקשה לרישיון כלי ירייה או לחתימת עורך דין על תצהיר מורה דרך מוסמך לצורך קבלת רישיון לכלי ירייה פרטי או כל מסמך אחר בכל רחבי הארץ שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

תגיות:

בקשה לקבלת רישיון לכלי ירייה פרטי

רישיון לנשק פרטי

רישיון לאקדח

בקשה לחידוש רישיון הנשק

רישיון כלי יריה לאדם פרטי

רישיון נשק ארגוני

ערעור על הרישיון לנשק

ביטול רישיון נשק

החזרת רישיון נשק

ערעור על הרישיון לנשק

סירוב לאשר רישוי נשק

בקשה לקבלת רישיון לכלי ירייה פרטי