Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

תצהיר עורך דין לקבלת מקום שמור לרכב נכה בבני ברק

משרד עו"ד אודרי שמש רביע מלווה את לקוחותיו מזה שנים רבות בהגשת בקשות לקבלת תו נכה ובהגשת בקשות לקבלת מקום חניה שמור לנכים.

להצעת מחיר להגשת בקשה לתו נכה ו/או לחתימת עורך דין על תצהיר לקבלת מקום שמור לרכב בעיריית בני ברק, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 
להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

 תצהיר עורך דין לקבלת מקום שמור לרכב נכה בבני ברק

לעירית בני ברק יש סמכות חוקית להקצות מקומות חניה בלעדים בשטח ציבורי וזאת בהתאם לחוק עזר לבני ברק (העמדת רכב וחנייתו), התשמ"א – 1980.

התנאים לזכאות – המסמכים הנדרשים:

הזכאים למקום חנייה הם כאשר הנהג הוא הנכה/ילד נכה/בן זוג נכה.

מקומות החנייה הבלעדיים בשטח ציבורי ינתנו אך ורק למי שאין לו מקום חנייה פרטי בחצר ביתו או מקום עבודתו.

תושב בני-ברק, או מקום עבודה בעיר.

עותק תעודת זהות ובה מצויינת כתובתם בעיר.

חשבון ארנונה ע"ש הנכה.

עותק רשיון רכב ע"ש הנכה.

עותק רשיון נהיגה ע"ש הנכה או על שם אחר בתנאי שיוכיח שמקום מגוריו בפועל עם הנכה.

בעל תו נכה שאחוזי נכותם נקבעים בועדה סטטוריות בלבד כגון: לשכת הבריאות המחוזית, משרד הביטוח הלאומי, משרד הביטחון

אישור על מוגבלות בניידות ממשרד הבריאת לנכים עד גיל 67.

אישור מרופא אורטופד על מוגבלות בניידות לנכים מעל גיל 6.

בבקשה להקצאת מקום חנייה סמוך למקום העבודה – אישור ממקום העבודה בידי רואה חשבון המפרט את ימי העבודה ושעות העבודה של הנכה המאשר כי מקום העבודה אינו מקצה מקום חנייה לנכה. 

תצהיר עורך דין מחיר :כמה עולה לאמת תצהיר אצל עורך דין? מהי עלות החתימה של תצהיר בפני עורך דין?

המחיר משתנה ממקרה למקרה ותלוי בעובדה האם נדרשת חתימה בלבד או שמא עורך הדין נדרש לערוך ולנסח את התצהיר ואת העובדות.

חשוב להבהיר כי בישראל אין מחיר אחיד או מומלץ של לשכת עורכי הדין לאימות ואישור תצהיר ואולם יחד עם זאת, במקרה שבו נדרש אימות וחתימה על תצהיר בלבד, מקובל לגבות שכר טרחת עו"ד שנע בין כ -  150 ₪ + מע"מ ואילך. במידה ומדובר באימות תצהירים נוספים, המחיר בגין אימות ואישור כל תצהיר נוסף הולך ופוחת.

להצעת מחיר להגשת בקשה לתו נכה ו/או לחתימת עורך דין על תצהיר לקבלת מקום שמור לרכב בעיריית בני ברק, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 

שירות חדש וייחודי למשרד: אימות תצהיר עורך דין עד הבית לאנשים עם מוגבלויות ו/או קשישים המתקשים לצאת מהבית וכן אימות תצהיר עורך דין עד הבית או בית העסק:

משרדנו מעניק שירות אימות חתימת תצהיר ואישור תצהיר עורך דין עד הבית לאנשים עם מוגבלות ו/או קשישים ו/או מבוגרים המתקשים לצאת מביתם וזאת בכל רחבי הארץ.

כמו כן, משרדנו מעניק שירות של אימות ואישור תצהיר עורך דין עד הבית לכל מי שמבקש לחסוך זמן ו/או עד בית העסק בכל רחבי הארץ.

תצהירים לדוגמה:

תצהיר הסתלקות מעיזבון

תצהיר ויתור על ירושה

ויתור על ירושה תצהיר

תצהיר הסתלקות יורש מעיזבון

הסתלקות מירושה

תצהיר בעבור שימוש ברכב הרשום בבעלות הורים – עיריית תל אביב

תצהיר בעבור שימוש רכב הרשום בבעלות בן משפחה מקרבה ראשונה

תצהיר בעבור שימוש ברכב הרשום בבעלות הורים הצהרת ההורה

תצהיר בעל הרכב

קרבה ראשונה תצהיר בעבור שימוש ברכב הרשום בבעלות

תצהיר שימוש ברכב

עורך דין לאימות חתימה על תצהיר של טופס הצהרה על אי שימוש ברכב

תצהיר עו"ד תו חניה

תצהיר על שימוש ברכב

תצהיר אי שימוש ברכב

תצהיר נהיגה ברכב

אישור שימוש ברכב חברה

תצהיר בעל רכב

תצהיר שימוש ברכב חברה

תצהיר שימוש ברכב עיריית רמת גן

תצהיר עורך דין לקבלת מקום שמור לרכב נכה - עיריית בני ברק

תצהיר ויתור סודיות

תצהיר בבקשה לפשיטת רגל

תצהיר בהוצאה לפועל

תצהיר בבקשה לעיכוב הליכים

תצהיר היעדר חריגות בניה

תצהיר הורה יחיד מעורך דין

תצהיר רשיון תיווך מעורך דין

תצהיר למשרד הפנים מעורך דין

תצהיר למשרד הבטחון מעורך דין

תצהיר לביטוח לאומי מעורך דין

תצהיר למשרד הרישוי מעורך דין

תצהיר לבית המשפט מעורך דין

תצהי בקשה למינוי אפוטרופוס

תצהיר בבקשה לעיכוב הליכים

תצהיר בבקשה בוצאה לפועל

תצהיר התנגדות לביצוע שטר

תצהיר קוד בריאות

תצהיר "אשפוז בקוד"

תצהיר משרד הבריאות

תצהיר לכיבוי אש לרישיון עסק

 תצהיר בעבור שימוש ברכב הרשום בבעלות הורים – עיריית תל אביב

תצהיר היעדר חריגות בניה

תצהיר יבואן מעורך דין

תצהיר הורה יחיד מעורך דין

תצהיר רשיון תיווך מעורך דין

תצהיר למשרד הפנים מעורך דין

תצהיר למשרד הבטחון מעורך דין

תצהיר לבקשות בהוצאה לפועל מעורך דין

תצהיר לכיבוי אש לרישיון עסק