Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

[מומלץ!]תצהיר בהוצאה לפועל|חתימה על תצהיר בהוצל"פ

משרדנו מוביל בתחום הוצאה לפועל ומספק את שירותיו, הן עבור חייבים והן עבור זווכים ומטפל בין היתר בתביעות זוכים בהוצל"פ לרבות ביצוע פסקי דין, תביעות לביצוע המחאות, שטרי חוב ותביעות לסכום קצוב, והכל במקצועית, אחריות ותוך יחס אישי ואדיב.

להצעת מחיר לאימות חתימת תצהיר בהוצאה לפועל או כל מסמך אחר, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 
להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

[מומלץ!]תצהיר בהוצאה לפועל|חתימה על תצהיר בהוצל"פ

מהו תצהיר בהוצאה לפועל?

תצהיר הוא מסמך כתוב המשמש עדות בכתב של מוסר התצהיר (המצהיר).התצהיר כולל עובדות שהן ידועות למצהיר על פי ידע אישי.

תצהיר בהוצאה לפועל:

תצהיר לאימות העובדות בהוצאה לפועל נדרש לעיתים קרובות כאשר חייב או זוכה נדרשים להגישם במסגרת בקשות שונות כגון: בקשה לעיכוב הליכים, התנגדות לביצוע שטר, בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות, טענת פרעתי, בקשה לצו תשלומים, בקשה לחדלות פירעון, בקשה לשיטת רגל, בקשה לאיחוד תיקים, בקשה לעיכוב פינוי, תצהיר מטעם  הזוכה בהוצאה לפועל, תצהיר מוסר ועוד ועוד.

להלן יובא הסבר אודות סוגי התצהירים הנפוצים במסגרת הליך ההוצאה לפועל:

תצהיר התנגדות לביצוע שטר בהוצאה לפועל ע"י החייב:

התצהיר הנפוץ והמוכר בהוצאה לפועל הינו תצהיר התנגדות לביצוע שטר שנערך בידי החייב בהוצאה לפועל וכן תצהיר בבקשה להארכת המועד להגשת ההתנגדות. מטרת התצהיר בהתנגדות לביצוע שטר היא לתמוך בעובדות של החייב כנגד פתיחת הליך ההוצל"פ עצמו, ובין היתר בטענה כנגד גובה החוב. לחילופין, הטענות בתצהיר עשויות להיות מסוג "פרעתי", קרי שהחייב כופר בעצם קיומו של חוב ולכך שהחייב איננו חייב לשלם את החוב.

לנוחיותכם, להלן לינק לטופס בקשה להתנגדות לביצוע שטר:

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/forms-eca-new-format-1/he/Forms_form218.pdf

תצהיר בבקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל:

עיכוב הליכים הוא הפסקה זמנית של ביצוע כל הליכי הגבייה בתיק ההוצאה לפועל (עיקול, מאסר, הגבלות על חייב וכו'). את הבקשה לעיכוב הליכים יש לתמוך בתצהיר כדין. על התצהיר להיחתם בפני עורך דין.

לנוחיותכם, להלן לינק לטופס בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל:

https://www.gov.il/he/service/delay_processes

להצעת מחיר לאימות חתימת תצהיר בהוצאה לפועל או כל מסמך אחר, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 
להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

תצהיר מטעם זוכה בהוצאה לפועל

תצהיר של הזוכים בהליך הוצאה לפועל כנגד החייב יכול להינתן לרשם ההוצאה לפועל בין היתר במקרה בו הזוכה חושש מכך שהחייב פועל או יפעל להעלמת כספים או הרכוש שבידיו לפני מיצוי הליך ההוצאה לפועל. במקרים כאלה קיימת אפשרות להטיל עיקול בהוצאה לפועל על כספים ורכוש של החייב עוד לפני שנמסרה לידיו אזהרה ולפני שהחלו הליכים כל שהם.

מה הלקוח נדרש להביא לחתימה על תצהיר בהוצאה לפועל?

לצורך קבלת השירות של אימות חתימה על תצהיר של הוצאה לפועל, יש להגיע למשרדנו עם תעודה רשמית מזהה ותקפה (תעודת זהות או רישיון נהיגה או דרכון בתוקף) .

חובות עורך הדין בתצהיר בהוצל"פ:

כדי שתצהיר הוצל"פ יהיה בעל תוקף, על המצהיר לחתום על התצהיר לאחר שהוזהר על ידי עורך הדין כי עליו למסור רק מידע הידוע לו כנכון ואמיתי וכי הוא יודע שהוא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם יחתום על תצהיר עובדתי שקרי.

תצהיר עורך דין מחיר :

מהו תעריף אימות תצהיר עורך דין בהוצאה לפועל ? מהי עלות החתימה של תצהיר בפני עורך דין?

המחיר של תצהיר בהוצל"פ משתנה ממקרה למקרה ותלוי בעובדה האם נדרשת חתימה בלבד או שמא עורך הדין נדרש לערוך ולנסח את התצהיר ואת העובדות.

חשוב להבהיר כי בישראל אין מחיר אחיד או מומלץ של לשכת עורכי הדין לאימות ואישור תצהיר ואולם יחד עם זאת, במקרה שבו נדרש אימות וחתימה על תצהיר בלבד, מקובל לגבות שכר טרחת עו"ד שנע בין כ -  150 ₪ + מע"מ ואילך. במידה ומדובר באימות תצהירים נוספים, המחיר בגין אימות ואישור כל תצהיר נוסף הולך ופוחת.

לקבלת שירות של אימות עורך דין על תצהיר או עריכת תצהיר במחיר הוגן בכל רחבי הארץ התקשרו עכשיו לנייד 050-8684663.

תגיות:

תצהיר הוצאה לפועל

תצהיר הוצל"פ

עורך דין בהוצאה לפועל

טפסים הוצאה לפועל

רשות האכיפה והגבייה