Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

תצהיר בית המשפט- נוטריון

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על תצהיר ו/או אימות חתימה של עורך דין על תצהיר לבית המשפט לענייני משפחה או כל מסמך אחר בכל רחבי הארץ שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

תצהיר בית המשפט-נוטריון

מהו תצהיר?

תצהיר הינו מסמך בכתב אשר בא להחליף עדות בבית משפט לצורך הוכחת ו/או חיזוק טענה עובדתי אותה טוען המצהיר. לעיתים הגשת התצהיר נעשית על פי התקנות, ולפעמים בהתאם להחלטה שיפוטית ולפעמים מיוזמת מגיש בקשה בכדי לחזק טענה מטענותיו. 

תצהיר בבית המשפט לענייני משפחה:

בבית משפט לענייני משפחה התצהיר יכול להיות 'בגצ”י', כלומר הצהרה קצרה כי כל הכתוב בכתב הטענות שמוגש אמת והעובדות ידועות לבעל הדין מידיעתו האישית. בעל דין אשר לא צירף את כל מסמכיו עליהם הוא מסתמך בכתב טענותיו, לא יוכל להגיש אותם בשלב מאוחר, אלא אם כן יקבל רשות מבית-המשפט וקיים הצדק סביר לכך שלא המציא את המסמכים בהתחלה.

איזה סעיף בחוק מסמיך את עורך הדין לאמת תצהיר בבית המשפט לענייני משפחה?

סעיף 15 לפקודת הראיות המחוקק מסמיך את ציבור עורכי הדין לקבל תצהיר ולאמת את חתימת המצהיר, לאחר שהזהיר את המצהיר על חובתו להצהיר אמת (להלן:" אימות תצהיר עורך דין").

מסמכים נדרשים לאימות תצהיר בענייני משפחה:

לצורך אישור תצהיר במזכירות בית המשפט על המצהיר להופיע בעצמו בפני המורשה ולהצטייד בתעודה מזהה רשמית (תעודת זהות, דרכון או רישיון נהיגה עם תמונה עדכנית).

תצהיר עורך דין מחיר :כמה עולה לאמת תצהיר אצל עורך דין? מהי עלות החתימה של תצהיר בפני עורך דין?

המחיר משתנה ממקרה למקרה ותלוי בעובדה האם נדרשת חתימה בלבד או שמא עורך הדין נדרש לערוך ולנסח את התצהיר ואת העובדות.

חשוב להבהיר כי בישראל אין מחיר אחיד או מומלץ של לשכת עורכי הדין לאימות ואישור תצהיר ואולם יחד עם זאת, במקרה שבו נדרש אימות וחתימה על תצהיר בלבד, מקובל לגבות שכר טרחת עו"ד שנע בין כ -  150 ₪ + מע"מ ואילך. במידה ומדובר באימות תצהירים נוספים, המחיר בגין אימות ואישור כל תצהיר נוסף הולך ופוחת.

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על תצהיר ו/או אימות חתימה של עורך דין על תצהיר לבית המשפט לענייני משפחה או כל מסמך אחר בכל רחבי הארץ שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

שירות חדש וייחודי למשרד: אימות תצהיר עורך דין עד הבית לאנשים עם מוגבלויות ו/או קשישים המתקשים לצאת מהבית וכן אימות תצהיר עורך דין עד הבית או בית העסק:

משרדנו מעניק שירות אימות חתימת תצהיר ואישור תצהיר עורך דין עד הבית לאנשים עם מוגבלות ו/או קשישים ו/או מבוגרים המתקשים לצאת מביתם וזאת בכל רחבי הארץ.

כמו כן, משרדנו מעניק שירות של אימות ואישור תצהיר עורך דין עד הבית לכל מי שמבקש לחסוך זמן ו/או עד בית העסק בכל רחבי הארץ.

תגיות:

תצהיר בעבור שימוש ברכב הרשום בבעלות הורים – עיריית תל אביב

תצהיר היעדר חריגות בניה

תצהיר יבואן מעורך דין

תצהיר הורה יחיד מעורך דין

תצהיר רשיון תיווך מעורך דין

תצהיר למשרד הפנים מעורך דין

תצהיר למשרד הפנים

תצהיר בהוצאה לפועל

תצהיר בבית המשפט

בית המשפט לענייני משפחה

הגשת תצהיר בבית המשפט

תצהיר תו חניה

תצהיר ניתוק מהורים

תצהיר לקבלת מלגה

תצהיר לבקשות בהוצאה לפועל מעורך דין

תצהיר לכיבוי אש לרישיון עסק