Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

מינוי אפוטרופוס לקשיש מעודכן לשנת 2023|אפוטרופסות לקשישים

עו"ד אודרי שמש רביע מתמחה בהגשת צווי מינוי אפוטרופוס לחולי אלצהיימר או דימנציה בכל רחבי הארץ ללא יוצא מן הכלל .

אם אחד מיקיריכם חלה באלצהיימר /דימנציה ואתם שוקלים למנות אפוטרופוס מומלץ לפנות לעורך דין שהינו מומחה בתחום מינוי אפוטרופוס לחולי אלצהיימר ודימנציה. משרדי מלווה ומייעץ למשפחות רבות בהגשת בקשות למינוי אפוטרופוס במצבים דומים, והכל ברגישות ותוך מתן ייעוץ מקצועי ומשפטי מקיף לרבות ייצוג בבתי המשפט ומול האפוטרופוס הכללי

ליצירת קשר עם משרדנו ולקבלת הצעת מחיר הוגנת בגין הגשת בקשה לצו מינוי אפוטרופוס לחולה אלצהיימר או מינוי אפוטרופוס לחולה דימנציה, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו מענה בתוך מספר דקות! להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

מינוי אפוטרופוס לקשיש מעודכן לשנת 2023|אפוטרופסות לקשישים

אפוטרופוס למחלת אלצהיימר- אפוטרופוס למחלת דימנציה:

מחלת אלצהיימר היא מחלה ניוונית של המוח הפוגעת במערכת העצבים. בעקבות התהליך הניווני, המתקדם עם הזמן, ומערב חלקים שונים של המוח, נגרמים ליקויים ביכולות החשיבה והתפקוד, ובכלל זה ליקויים ביכולת הזיכרון והלמידה, השפה, עיבוד המידע החזותי וההתמצאות, התכנון, שינוי בדפוסי ההתנהגות ועוד.

נוכח ההידרדרות ההדרגתית בתפקוד הקוגניטיבי, חולי אלצהיימר מאבדים בשלב מסוים את היכולת לנהל את חייהם באופן עצמאי לרבות את היכולת לקבל החלטות בנוגע לעניינים רכושיים, אישיים, רפואיים ועוד. במצב כזה, החוק מאפשר למנות לחולה אפוטרופוס שיקבל על עצמו לנהל את ענייניו של החולה.

במאמר שלהלן נסקור בקצרה מתי ממנים אפוטרופוס לחולה אלצהיימר, מה המשמעות המשפטית של מינוי אפוטרופוס ולמי יש לפנות לצורך הגשת בקשה מתאימה.

חוק הכשרות והאפוטרופסות המשפטית קובע כי אדם שאינו כשיר מבחינה משפטית לקבל החלטות או לדאוג לצרכיו ולענייניו האישיים, בשל מצב רפואי או נפשי המגבילים אותו בכך, בית המשפט לענייני משפחה רשאי למנות עבורו אפוטרופוס שידאג לכל ענייניו- קבלת החלטות עבורו, דאגה לכספיו, ניהול סדר יומו וכדומה

האפוטרופוס יכול להתמנות לתקופה זמנית, עד שיוטב מצבו של האדם התלוי בו או לצמיתות, כאשר מצבו של התלוי בו עתיד להישאר באותו אופן ואף להתדרדר

מרבית האנשים הזכאים לאפוטרופוס מבחינה משפטית הם חולי אלצהיימר הסובלים מתופעות הדמנציה ובכלל קשישים במצב סיעודי או תשושי נפש, שלא מסוגלים לדאוג לצרכיהם האישיים ולעניינם

מינוי אפוטרופוס לחולי אלצהיימר. כיצד ממנים אפוטרופוס לחולה אלצהיימר?

על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, מינוי אפוטרופוס לאדם שחולה באלצהיימר או בדימנציה מתבצע על ידי בית המשפט, וזאת כדי להבטיח שזכויותיו לא ייפגעו הן מבחינתה ההיבט הרפואי והן מבחינת ההיבט האישי והכלכלי.

על פי החוק, בית המשפט לענייני המשפחה רשאי לקבוע מי ישמש האפוטרופוס לאדם שמבוקש למנות לו אפוטרופוס (אדם או מספר אנשים, גוף רשמי או האפוטרופוס הכללי), לאיזו מטרה מיועד המינוי (לטיפול בענייניו הרפואיים של החולה , לטיפול בענייניו הכלכליים של החולה או לטיפול כללי בכל ענייניו של החולה) ומהו משך המינוי (זמני או קבוע). במקרים מסוימים, בית המשפט יכול להחליט שהממונה יקבל תשלום עבור עבודתו כאפוטרופוס.

מתי ממנים אפוטרופוס לחולה באלצהיימר? באלו נסיבות ממנים אפוטרופוס לחולה בדימנציה?

לא בכל מקרה בו אדם מאובחן כחולה אלצהיימר או כחולה בדימנציה ניתן להסיק כי הוא איבד כליל את כושרו הקוגניטיבי או כי הוא אינו מסוגל לקבל החלטות עצמאיות בנוגע לחייו. כך לצורך הדוגמא, כאשר מדובר בפגיעה בזיכרון לטווח קצר, אין פירוש הדבר כי אותו אדם אינו מסוגל להבין משימות או לקבל החלטות בנוגע לחשבון הבנק של או בנוגע לרצונו להמשיך להתגורר בביותו ולא בדיור מוגן. לפיכך, חשוב מאוד לכבד את עצמאותו של חולה האלצהיימר וחולה הדימנציה כל עוד הוא כשיר לפעול באופן עצמאי, גם אם יש פגיעה מסוימת בתפקודו.

גם חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות אינו מאפשר מינוי אפוטרופוס באופן גורף לכל מי שאובחן כלוקה באלצהיימר או דמנציה או לכל מי שנפגע תפקודו הקוגניטיבי.

חוק הכשרות והאפוטרופסות המשפטית קובע כי אדם שאינו כשיר מבחינה משפטית לקבל החלטות או לדאוג לצרכיו ולענייניו האישיים, בשל מצב רפואי או נפשי המגבילים אותו בכך, בית המשפט לענייני משפחה רשאי למנות עבורו אפוטרופוס שידאג לכל ענייניו- קבלת החלטות עבורו הן בפן הכלכלי והן בפן האישי כגון ניהול סדר יומו וכדומה.

האפוטרופוס יכול להתמנות גם לתקופה זמנית בלבד, עד שמצבו של האדם התלוי בו יוטב או להתמנות באופן קבוע כשאר מצבו של החולה עתיד להישאר באותו אופן ואף להתדרדר.

מרבית האנשים הזכאים לאפוטרופוס מבחינה משפטית הם חולי אלצהיימר הסובלים מתופעות הדמנציה ובכלל קשישים במצב סיעודי או תשושי נפש, שלא מסוגלים לדאוג לצרכיהם האישיים ולעניינם

חשוב לציין שלצד זאת, החוק מתייחס למינוי אפוטרופוס כאמצעי קיצוני, השולל את חירותו ועצמאותו של הפרט, ולכן, ככל שמדובר במינוי אפוטרופוס לאדם בגיר, הוא מחייב את בית המשפט לשקול היטב את הנושא ולמנות אפוטרופוס לחולה אלצהיימר רק כאשר לא ניתן לסייע ולדאוג לאותו אדם בדרך אחרת. יש להבהיר ולהדגיש כי כאשר הופקד אצל האפוטרופוס הכללי ייפוי כוח מתמשך, אין כל אפשרות למנות אפוטרופוס לחולה אלצהיימר או לחולה בדימנציה.

סמכויותיו של אפוטרופוס של חולה אלצהיימר:

כאמור, בית המשפט לענייני משפחה הוא הגוף שממנה את האפוטרופוס לחולה האלצהיימר והוא זה שקובע האם המינוי יהא לתקופה זמנית או לצמיתות והאם יכלול סמכות לקבל החלטות בעניינים האישיים ו/או הרכושיים ו/או האישיים יחד ולחוד.

במרבית המקרים מי שממונה על ידי בית המשפט הוא קרוב משפחה, אך ניתן למנות גם חבר משפחה, קרוב משפחה רחוק ואף אדם זר כאשר קיימת מחלוקת בין בני המשפחה.

האפוטרופוס מקבל על עצמו, מבחינה חוקית את האחריות המרבית לדאוג לגופו, לרכושו ולענייניו של החולה.

אפוטרופוס לחולה אלצהיימר מוסמך על פי החוק, לבצע את כל פעולות היומיום השוטפות הן בתחום האישי והכלכלי, כך לצורך הדוגמא הוא רשאי לנהל את כספיו של החולה לבצע תשלומים שונים, קבלת החלטות רפואיות ועוד. כאשר האפוטרופוס מעוניין לבצע פעולות במקרקעין של החולה כגון מכירת דירה או נכס אחר, השכרת דירה וכדומה, עליו יהא לפנות אל בית המשפט לענייני משפחה ולקבל אישור בגין ביצוע פעולה זו.

לנוחיותכם, להלן מאמר מפורט שכתבנו בעניין סוגי הבקשות למינוי אפוטרופוס, כמו גם תפקידו וסמכויותיו של האפוטרופוס:

https://www.audreylaw.co.il/index.php/en/2020-02-16-17-04-22/2020-04-30-16-09-46.htm

צו אפוטרופסות מחיר – כמה עולה צו אפוטרופסות לענייני רכוש ו/או גוף? מהו מחיר הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס במקרה של חולה אלצהיימר?

על פי התעריף המינימלי של לשכת עורכי הדין, עלות טיפול והגשת בקשה לצו מינוי אפוטרופוס הינה 3,652 ₪ לא כולל מע"מ. יחד עם זאת, עורכי הדין אינם מחוייבים לפעול בהתאם לתעריף המומלץ ולעיתים יכול להיות נמוך יותר, והכל בהתאם למורכבות העניין והאם קיימות התנגדויות מצד בני המשפחה.

 בפועל, ניתן לראות שטווח המחירים להכנה והגשה של צו מינוי אפוטרופוס לחולה אלצהיימר או לחולה בדימנציה יכולים לנוע בין 2,500 ₪ + מע"מ ל – 5,000 ₪ +מע"מ לא כולל אגרה של בית המשפט.

ליצירת קשר עם משרדנו ולקבלת הצעת מחיר הוגנת בגין הגשת בקשה לצו מינוי אפוטרופוס לחולה אלצהיימר או מינוי אפוטרופוס לחולה דימנציה ו/או מינוי אפוטרופוס לקשיש, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו מענה בתוך מספר דקות! להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

להלן נושאים נוספים בהם עוסק משרדנו:

אפוטרופוס לילד

מינוי אפוטרופוס לילד על הספקטרום

מחיר מינוי אפוטרופוס

מינוי אפוטרופוס לקשיש

מינוי אפוטרופוס לחולה אלצהיימר

אפוטרופוס לרכוש חשבון בנק

אפוטרופוס לגוף

אפוטרופוס לקשיש

סמכויות אפוטרופוס לגוף ולרכוש

אפוטרופוס לילד אוטיסט

מינוי אפוטרופוס לחולה אלצהיימר

עלות מינוי אפוטרופוס

מחיר מינוי אפוטרופוס

אגרת מינוי אפוטרופוס

התנגדות למינוי אפוטרופוס

מינוי אפוטרופוס לקטין

העתק צו מינוי אפוטרופוס

מינוי אפוטרופוס לגוף

מינוי אפוטרופוס חיצוני

מינוי אפוטרופוס עתידי

אפוטרופסות כללית

אפוטרופסות פירוש

אפוטרופסות גוף

אפוטרופסות על ילדים

מה זה אפוטרופסות

חוק אפוטרופסות

פורום אפוטרופסות

אפוטרופסות משותפת

ביטול אפוטרופסות של אב

אפוטרופוס לילד אוטיסט

שלילת אפוטרופסות מהורה

החלפת אפוטרופוס

אפוטרופוס רכוש

אפוטרופוס לדין קטין

מינוי אפוטרופוס אלצהיימר

מינוי אפוטרופוס דימנציה

מינוי אפוטרופוס הורה מבוגר

מינוי אפוטרופוס מבוגר

התנגדות למינוי אפוטרופוס

כתב הסכמה למינוי אפוטרופוס

בקשה להחלפת אפוטרופוס