Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

[מומלץ!]מינוי אפוטרופוס לחולה בדימנציה|מינוי אפוטרופוס לחולה אלצהיימר

עו"ד אודרי שמש רביע מתמחה בהגשת צווי מינוי אפוטרופוס לחולי אלצהיימר או דימנציה בכל רחבי הארץ ללא יוצא מן הכלל .

אם אחד מיקיריכם חלה באלצהיימר /דימנציה ואתם שוקלים למנות אפוטרופוס מומלץ לפנות לעורך דין שהינו מומחה בתחום מינוי אפוטרופוס לחולי אלצהיימר ודימנציה. משרדי מלווה ומייעץ למשפחות רבות בהגשת בקשות למינוי אפוטרופוס במצבים דומים, והכל ברגישות ותוך מתן ייעוץ מקצועי ומשפטי מקיף לרבות ייצוג בבתי המשפט ומול האפוטרופוס הכללי

ליצירת קשר עם משרדנו ולקבלת הצעת מחיר הוגנת בגין הגשת בקשה לצו מינוי אפוטרופוס לחולה אלצהיימר או מינוי אפוטרופוס לחולה דימנציה, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו מענה בתוך מספר דקות! להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

[מומלץ!]מינוי אפוטרופוס לחולה בדימנציה|מינוי אפוטרופוס לחולה אלצהיימר

אפוטרופוס לחולה בדימנציה- האם זה השלב שבו נדרש מינוי אפוטרופוס?

חולה במחלות הגורמות לדמנציה (שיטיון) כגון אלצהיימר, עובר תהליך הדרגתי ומורכב של שינוי מאדם עצמאי השולט בענייניו לאדם שזקוק לסיוע בכל תפקודיו. זהו תהליך כואב ומתסכל עבור החולה ובני משפחתו כאחד.

 עם זאת, חשוב להבהיר כי אבחון מחלת הדמנציה /אלצהיימר אינו מביא אוטומטית לשלילת הכשירות של אדם לקבלת החלטות, לנהל את ענייניו הכספיים, להמשיך את פעילותו הרגילה (כגון נהיגה) או להחליט החלטות הקשורות למצבו הרפואי, ויכולתו זו תלויה בחומרת מצבו ודרגת המחלה.

אובדן הכשירות הקוגניטיבי הוא הדרגתי, ותלוי בשלב התפתחות המחלה. לעיתים יהיו תנודות של שיפור ונסיגה ברמת התפקוד ולכן מומלץ מאוד להתייעץ עם הרופא המטפל או עם פסיכוגריאטר לגבי רמת הכשירות ,ולגבי ההשלכות של מצב המחלה על יכולת האדם לקבל החלטות בתחומי החיים השונים. 

בנסיבות אלה, יש לכבד באופן מרבי את זכותו של החולה להחליט עבור עצמו כל עוד הוא מסוגל, ולשמר במידת האפשר את הכשירות שעוד נותרה לו בכל שלב במחלה

 החוק מתייחס למינוי אפוטרופוס כאמצעי קיצוני, השולל את חירותו ועצמאותו של הפרט, ולכן, ככל שמדובר במינוי אפוטרופוס לאדם בגיר, הוא מחייב את בית המשפט לשקול היטב את הנושא ולמנות אפוטרופוס לחולה אלצהיימר רק כאשר לא ניתן לסייע ולדאוג לאותו אדם בדרך אחרת. 

מינוי אפוטרופוס לחולי דימנציה. כיצד ממנים אפוטרופוס לחולה אלצהיימר?

על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, מינוי אפוטרופוס לאדם שחולה בדימנציה או אלצהיימר מתבצע על ידי בית המשפט, וזאת כדי להבטיח שזכויותיו לא ייפגעו הן מבחינתה ההיבט הרפואי והן מבחינת ההיבט האישי והכלכלי.

על פי החוק, בית המשפט לענייני המשפחה רשאי לקבוע מי ישמש האפוטרופוס לאדם שמבוקש למנות לו אפוטרופוס (אדם או מספר אנשים, גוף רשמי או האפוטרופוס הכללי), לאיזו מטרה מיועד המינוי (לטיפול בענייניו הרפואיים של החולה , לטיפול בענייניו הכלכליים של החולה או לטיפול כללי בכל ענייניו של החולה) ומהו משך המינוי (זמני או קבוע). במקרים מסוימים, בית המשפט יכול להחליט שהממונה יקבל תשלום עבור עבודתו כאפוטרופוס.

חשוב לציין שלצד זאת, החוק מתייחס למינוי אפוטרופוס כאמצעי קיצוני, השולל את חירותו ועצמאותו של הפרט, ולכן, ככל שמדובר במינוי אפוטרופוס לאדם בגיר, הוא מחייב את בית המשפט לשקול היטב את הנושא ולמנות אפוטרופוס לחולה אלצהיימר רק כאשר לא ניתן לסייע ולדאוג לאותו אדם בדרך אחרת. יש להבהיר ולהדגיש כי כאשר הופקד אצל האפוטרופוס הכללי ייפוי כוח מתמשך, אין כל אפשרות למנות אפוטרופוס לחולה אלצהיימר או לחולה בדימנציה.

סמכויותיו של אפוטרופוס:

כאמור, בית המשפט לענייני משפחה הוא הגוף שממנה את האפוטרופוס לחולה האלצהיימר והוא זה שקובע האם המינוי יהא לתקופה זמנית או לצמיתות והאם יכלול סמכות לקבל החלטות בעניינים האישיים ו/או הרכושיים ו/או האישיים יחד ולחוד.

במרבית המקרים מי שממונה על ידי בית המשפט הוא קרוב משפחה, אך ניתן למנות גם חבר משפחה, קרוב משפחה רחוק ואף אדם זר כאשר קיימת מחלוקת בין בני המשפחה.

האפוטרופוס מקבל על עצמו, מבחינה חוקית את האחריות המרבית לדאוג לגופו, לרכושו ולענייניו של החולה.

אפוטרופוס לחולה דימנציה/אלצהיימר מוסמך על פי החוק, לבצע את כל פעולות היומיום השוטפות הן בתחום האישי והכלכלי, כך לצורך הדוגמא הוא רשאי לנהל את כספיו של החולה לבצע תשלומים שונים, קבלת החלטות רפואיות ועוד. כאשר האפוטרופוס מעוניין לבצע פעולות במקרקעין של החולה כגון מכירת דירה או נכס אחר, השכרת דירה וכדומה, עליו יהא לפנות אל בית המשפט לענייני משפחה ולקבל אישור בגין ביצוע פעולה זו.

לנוחיותכם, להלן מאמר מפורט שכתבנו בעניין סוגי הבקשות למינוי אפוטרופוס, כמו גם תפקידו וסמכויותיו של האפוטרופוס:

https://www.audreylaw.co.il/index.php/en/2020-02-16-17-04-22/2020-01-31-13-23-45.html

צו אפוטרופסות מחיר – כמה עולה צו אפוטרופסות לענייני רכוש ו/או גוף? מהו מחיר הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס במקרה של חולה בדימנציה /אלצהיימר?

על פי התעריף המינימלי של לשכת עורכי הדין, עלות טיפול והגשת בקשה לצו מינוי אפוטרופוס הינה 3,652 ₪ לא כולל מע"מ. יחד עם זאת, עורכי הדין אינם מחוייבים לפעול בהתאם לתעריף המומלץ ולעיתים יכול להיות נמוך יותר, והכל בהתאם למורכבות העניין והאם קיימות התנגדויות מצד בני המשפחה.

 בפועל, ניתן לראות שטווח המחירים להכנה והגשה של צו מינוי אפוטרופוס לחולה אלצהיימר או לחולה בדימנציה יכולים לנוע בין 2,500 ₪ + מע"מ ל – 5,000 ₪ +מע"מ לא כולל אגרה של בית המשפט.

ליצירת קשר עם משרדנו ולקבלת הצעת מחיר הוגנת בגין הגשת בקשה לצו מינוי אפוטרופוס לחולה אלצהיימר או מינוי אפוטרופוס לחולה דימנציה, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו מענה בתוך מספר דקות! להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

להלן נושאים נוספים בהם עוסק משרדנו:

אפוטרופוס לילד

מינוי אפוטרופוס לילד על הספקטרום

עלות מינוי אפוטרופוס

מינוי אפוטרופוס לקשיש

מינוי אפוטרופוס לחולה אלצהיימר

אפוטרופוס לרכוש חשבון בנק

אפוטרופוס לגוף

אפוטרופוס לקשיש

סמכויות אפוטרופוס לגוף ולרכוש

אפוטרופוס לילד אוטיסט

מינוי אפוטרופוס לחולה אלצהיימר

עלות מינוי אפוטרופוס

מחיר מינוי אפוטרופוס

אגרת מינוי אפוטרופוס

התנגדות למינוי אפוטרופוס

מינוי אפוטרופוס לקטין

העתק צו מינוי אפוטרופוס

מינוי אפוטרופוס לגוף

מינוי אפוטרופוס חיצוני

מינוי אפוטרופוס עתידי

אפוטרופסות כללית

אפוטרופסות פירוש

אפוטרופסות גוף

אפוטרופסות על ילדים

מה זה אפוטרופסות

חוק אפוטרופסות

פורום אפוטרופסות

אפוטרופסות משותפת

ביטול אפוטרופסות של אב

אפוטרופוס לילד אוטיסט

שלילת אפוטרופסות מהורה

החלפת אפוטרופוס

אפוטרופוס רכוש

אפוטרופוס לדין קטין

התנגדות למינוי אפוטרופוס

כתב הסכמה למינוי אפוטרופוס

בקשה להחלפת אפוטרופוס