Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

תצהיר הורים עצמאיים - תצהיר הורים גרושים  

משרדנו מעניק אימות  תצהיר הורים עצמאיים על ידי עורכי דין בכל רחבי הארץ.

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על תצהיר ו/או אימות חתימה של עורך דין על תצהיר או כל מסמך בכל רחבי הארץ אחר שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

 מהו תצהיר להורים עצמאיים/תצהיר הורים גרושים?

כל אחד מההורים, ללא קשר לנושא המשמורת/חזקה/חלוקת זמני השהות, זכאי לרשום את הילד למוסד החינוכי ברשות המקומית לרבות לכיתה א' או גן עירייה. הרישום יהיה רק למקום מגוריו של הילד הרשומים במרשם האוכלוסין.

כאשר מדובר בהורים גרושים או פרודים יש למלא תצהיר ובו לרשום כתובת ומספר טלפון, שם ושם משפחה של שני ההורים. רישום של פרטים אלה על ההורה, שאינו ההורה הרושם (להלן: "ההורה האחר"), יכול להתבצע כאשר הפרטים ידועים לרשם מכח מידע שנמסר על ידי הרושם, או על ידי ההורה האחר, או על פי חוק עדכון כתובת, תשס"ה-2005.

לאחר רישום הילד, הרשות המקומית תשלח אישור על ביצוע הרישום וכן על קבלת הילד בבית הספר (בסמוך למועד הרישום והקבלה) לשתי הכתובות ככל שהן ידועות על פי האמור לעיל, אלא אם כן מדובר בתלמיד שיש לשמור על זהותו חסויה. 

מה עושים כשאחד ההורים לא מסכים לרישום שבוצע?

בשלב הראשוני רצוי לשוחח עם ההורה האחר ולנסות להגיע להבנות. לעיתים רצוי ללכת יחד לאיש מקצוע/מגשר, לשמוע את דעתו וניתן גם להסכים שפועלים בהתאם להמלצתו.

אך אם בוצע רישום אך ההורים לא הגיעו להסכמות, משרדנו ממליץ לפעול בשתי דרכים:

האחת- לפנות לרשות המקומית באמצעות עורך דין המומחה בתחום בבקשה מנומקת לביטול הרישום לאור העובדה כי הוא נעשה באישור אחד ההורים בלבד.

השנייה - לפנות לבית המשפט בבקשה מתאימה.

משרדנו מתמחה בהכנת בקשות לביטול רישום שבוצע ללא הסכמת ההורה האחר. מוזמנים/ות להשאיר הודעה באתר או להתקשר למשרדנו בטלפון: 050-8684663.

דוגמא לתצהיר הורים עצמאיים - טופס כתב הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים/אינם נשואים/חיים בנפרד/יחידניים:

https://www.netanya.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFilesSecure/hazhara19.pdf

 

דוגמא לטופס כתב תצהיר הורים גרושים של עיריית רחובות (אגף החינוך והנוער):

http://www.rehovot.muni.il/uploads/n/1452628169.6438.pdf

דוגמא לכתב הצהרה והתחייבות להורה עצמאי של עיריית תל אביב:

https://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2019/05/%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-1.pdf