Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

תיקון עובש ורטיבות בדירה | תיקון ליקויים בדירה מושכרת

לפגישת ייעוץ משפטי לשוכרי או משכירי דירה התקשרו למשרדנו  050-8684663

 
 
 
 
עם הגשמים הראשונים, לעתים מופיעה רטיבות בדירה.
 
האם תיקון הרטיבות חל על המשכיר או על השוכר?
 
בתוך כמה זמן על המשכיר לתקן תיקונים דחופים בדירה?
 
במידה והמשכיר מסרב לתקן את הרטיבות, מה האפשרויות שעומדות בפני השוכר/ת?
 
מרבית השוכרים או משכירי הדירות אינם מודעים לכך שבשנת 2017 נעשה תיקון לחוק השכירות והשאילה הידוע גם בשם "חוק שכירות הוגנת".
התיקון לחוק מעניק לשוכרים זכויות בסיסיות שאי אפשר להתנות עליהן בחוזה השכירות(תניות קוגנטיות), כגון הזכות לדרוש מבעל הדירה שיבצע תיקונים דחופים בדירה בתוך 3 ימים מרגע שהודיע לו השוכר ובמידה ומדובר בתיקונים לא דחופים, עליו לתקנם בתוך זמן סביר ולא יאוחר מ 30 יום מרגע שהודיע לו השוכר על כך.
במקרה בו מדובר ברטיבויות בדירה שאינן מאפשרות מגורים בה, בוודאי שהמדובר בליקוי שיש לתקנו בדחיפות.
אך מה לעשות אם המשכיר פועל בניגוד לחוק ומתעלם מפניותיו של השוכר/ת ואינו מתקן את הרטיבות בתוך 3 ימים?
אם המשכיר לא תיקן את הפגם תוך זמן סביר, השוכר יכול לתקן את הפגם ולדרוש מהמשכיר את החזר הוצאות התיקון. ההוצאות שהמשכיר יידרש להחזיר צריכות להיות סבירות. במקרה כזה על השוכר להודיע על כך למשכיר זמן סביר מראש.
לחילופין, כל עוד לא תוקן הפגם רשאי השוכר להפחית את דמי השכירות, לפי היחס שבו פחת שווי השכירות עקב הפגם.
לפרטים נוספים, להלן מאמר קצר ושימושי שכתבתי בנוגע לזכויות משכירי ושוכרי הדירות:
https://audreylaw.co.il/.../2020-02.../2020-06-06-15-32-24
 
האמור לעיל , אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין. לפרטים נוספים וקביעת פגישת ייעוץ מוזמנים/ות להשאיר הודעה באתר או להתקשר לנייד: 050-8684663