Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

אימות חתימה עד לבית הלקוח/ אישור עורך דין  

זקוק לאימות חתימה של עורך דין על תצהיר? זקוק לעריכת תצהיר ו/או מסמך להליך משפטי? פנה למשרדנו בהקדם וקבל שירות מקצועי ומיידי ללא דיחוי.

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על תצהיר או כל מסמך אחר, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות.

 

תצהיר- מהו?

תצהיר הוא מסמך כתוב המשמש עדות בכתב של מוסר התצהיר (המצהיר).התצהיר כולל עובדות שהן ידועות למצהיר על פי ידע אישי.

מה זה אימות חתימה – עורך דין?

עורך הדין מאמת את חתימתכם באמצעות חתימתו והחותמת שלו.

מי מוסמך לאמת חתימה על תצהיר?

הגורמים הבאים מוסמכים על פי פקודת הראיות להזהיר את המצהיר וחייבים לחתום בעצמם על כך שהזהירו את המצהיר על-גבי התצהיר עצמו:

שופט, דיין, היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה, פרקליטי מחוז, פרקליטי נפה, וסגני פרקליט המדינה ופרקליטי המחוז ועוזריהם, עורך-דין, ראש רשות מקומית ו כל אדם שקיבל הסמכה מפורשת משר המשפטים לחתום על תצהיר.

על המצהיר לחתום על התצהיר בנוכחות המשביע.

מתי אימות תצהיר מקבל תוקף?

כדי שתצהיר יהיה בעל תוקף, על המצהיר לחתום על התצהיר לאחר שהוזהר על ידי עורך הדין כי עליו למסור רק מידע הידוע לו כנכון ואמיתי וכי הוא יודע שהוא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם יחתום על תצהיר שקרי.

רק לאחר מכן, עורך הדין מאמת את חתימת הלקוח באמצעות החתימה והחותמת שלו.

חובות עורך הדין בנוגע לתצהירים:- כיצד מתבצע הליך אימות החתימה:

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎א.  עליו לזהות את המצהיר שבפניו באמצעות תעודה מזהה.

ב. עליו לוודא שהמצהיר הבין את הכתוב בתצהיר.

ג. עליו לקרוא את נוסח האזהרה בפני המצהיר בקול רם ובשפה המובנת לו ולוודא שהבינה.

איזה מסמכים ותצהירים מוסמך עורך הדין לאשר ולאמת?

עורך דין יכול לאמת ולאשר תצהירים רבים שיש להגישם בפני בתי המשפט השונים והרשויות השונות ,כגון: תצהיר התנגדות לביצוע שטר בלשכת ההוצאה לפועל, תצהיר עדות ראשית, תצהיר גילוי מסמכים, תצהיר כיבוי אש לרישיון עסק, תצהיר בעבור שימוש ברכב הרשום בבעלות הורים, תצהיר שימוש ברכב, תצהיר רישום חברה ברשם החברות ועוד.

תעריף תצהיר עורך דין : מהי עלות החתימה של תצהיר בפני עורך דין?

העלות נעה בין 100 ₪ + מע"מ ואילך והדבר תלוי בסוג מסמך, אופיו ותוכנו. במידה ועורך הדין מתבקש לערוך את התצהיר ולנסחו, לרוב העלות תהיה גבוהה יותר.

במידה ומדובר באימות תצהירים נוספים, המחיר בגין אימות ואישור כל תצהיר נוסף הולך ופוחת.

לקבלת שירות של אימות עורך דין על תצהיר או עריכת תצהיר בכל רחבי הארץ התקשרו עכשיו

לנייד 050-8684663.