Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

בקשה למינוי אפוטרופוס- 2023|עורך דין אפוטרופוסות

עו"ד אודרי שמש רביע בעלת ניסיון רב בהגשת בקשות למינוי אפוטרופוס זמני ו/או קבוע לגוף ו/או רכוש לרבות הגשת התנגדות למינוי אפוטרופוס בבית המשפט לענייני משפחה.

עו"ד אודרי שמש רביע מתמחה בהגשת צווי מינוי אפוטרופוס לבגירים, לקשישים ולבוגרים בעלי מוגבלויות מעל גיל 18 בכל רחבי הארץ.

ליצירת קשר עם משרדנו ולקבלת הצעת מחיר הוגנת בהגשת בקשה לצו מינוי אפוטרופוס, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו מענה בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

בקשה למינוי אפוטרופוס- 2023|עורך דין אפוטרופוסות

מה זה אפוטרופסות?

במקרים בהם אנשים אינם מסוגלים לנהל את ענייניהם האישיים/ הגופניים/הרכושיים, בית המשפט מנה אפוטרופוס במטרה שיהי מי שידאג לענייניהם ויגן עליהם בעניינים אלה.

תפקיד האפוטרופוס הוא לדאוג לעניינים שנמסרו לו על-ידי בית המשפט ולפעול לשמירת הזכויות, האינטרסים והצרכים של האדם שנתבקש למנות בעבורו אפוטרופוס ואף לקבל החלטות בקשר לעניינים אלה.

בהתאם לחוק האפוטרופסות, בית המשפט רשאי למנות לאדם יותר מאפוטרופוס אחד (להלן: "אפוטרופסות משותפת") ולקבוע האם האפוטרופסות תנוהל במשותף או שהתפקיד יחולק ביניהם כך שאפוטרופוס משותף  אחד יטפל בעניינים הכספיים כיוון שהוא רואה חשבון ומבין יותר בתחום ואילו האפוטרופוס המשותף האחר יטפל בעניינים הרפואיים, כיוון שהוא רופא וכן הלאה וכן הלאה.

מי יכול להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס?

בן הזוג או קרובי משפחה של אדם שאינו יכול לנהל את ענייניו (כגון: נכד/ה, אח/ות וכו'), יכולים להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס עבורו באמצעות עורך דין המייצג אותם או בעצמם.

חשוב מאוד! בטרם מגישים בקשה למינוי אפוטרופוס, יש לברר אם אותו אדם שמבוקש למנות לו אפוטרופוס נתן הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס עבורו. במידה וכך הם פני הדברים, בית המשפט ימנה כאפוטרופוס את מי ששמו צוין בהנחיות המקדימות בלבד, ויורה לו לפעול בהתאם להנחיות המקדימות.

 איזה מסמכים יש לצרף לבקש למינוי אפוטרופוס (אפוטרופסות – המדריך המלא)?

בשלב הראשון- יש למלא את טופס הבקשה והתצהיר המצורף. טופס הבקשה למינוי אפוטרופוס צריך להיות מלווה בנימוקים מפורטים לסיבת הצורך במינוי אפוטרופוס.

להלן קישור לטופס הבקשה למינוי אפוטרופוס ותצהיר מעודכן לשנת 2022 (להורדה והדפסה):

https://www.gov.il/BlobFolder/service/request_to_appoint_guardian/he/request_to_appoint_guardian_form-6.pdf

בשלב השני - יש לצרף לבקשה למינוי אפוטרופוס תעודות רפואיות ערוכות כדין וחתומות על ידי הרופא המומחה המעידות על מצבו הנפשי ו/או הרפואי של האדם שמבוקש למנות לו אפוטרופוס. לעיתים יש לצרף חוות דעת מהעובדת הסוציאלית המתאר את מצו של האדם שמבוקש למנות לו אפוטרופוס לרבות המלצה למינוי אפוטרופוס.
 בנוסף, יש לצרף לבקשה כתב הסכמה של בני המשפחה של החסוי ולהחתים אותם באמצעות עורך הדין המייצג אותם או בפני מזכירות בית המשפט לרבות העו"ס.

להלן קישור לכתב הסכמה מעודכן לשנת 2023-2024 (להורדה והדפסה): 

https://www.gov.il/BlobFolder/service/request_to_appoint_guardian/he/request_to_appoint_guardian_form-6.pdf#page=6

בשלב השלישי - יש לאמת את התצהיר של הבקשה בפני עו"ד או בעל סמכות בבית המשפט.

 בשלב הרביעי יש לשלם את אגרת בית המשפט ע"ס 480 ₪ (מעודכן לשנת 2021- תשפ"א) ולהגיש את הבקשה בשני עותקים.

מי שאין ביכולתו לשלם את האגרה, יכול במקביל להגשת הבקשה למינו אפוטרופוס למלא ולהגיש טופס בקשה לפטור מתשלום אגרה ותצהיר.

בשלב החמישי: קבלת צו האפוטרופסות והצגתו בפני הגופים הרלוונטים: בית החולים/בנקים/בקשות לאישור פעולה ועוד.

 לסיכום:

מינוי אפוטרופוס הוא הליך מורכב, הכרוך בהכנת תצהיר ומסמכים התומכים בבקשה שמוגשת לבית המשפט, לאחר תשלום אגרה ועם פירוט כל הסיבות לבקשה.

מאחר ומדובר בהליך לא קצר, עם מורכבויות רבות, חשוב ביותר שהוא יתבצע בליווי עורך דין מקצועי המתמחה בתחום זה.

למשרדנו מומחיות רבת שנים בתחום האפוטרופסות וואנו נסייע לכם במקצועיות, בהוגנות באדיבות ובמהירות.

ליצירת קשר עם משרדנו ולקבלת הצעת מחיר הוגנת בהגשת בקשה לצו מינוי אפוטרופוס, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו מענה מהיר ואדיב! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

לתשומת לב הקוראים, אין באמור במאמר זה ו/או בטופס הבקשה למינוי אפוטרופוס המצורף כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי.

להלן נושאים נוספים בהם עוסק משרדנו:

אפוטרופוס לילד

מינוי אפוטרופוס לילד על הספקטרום

מחיר מינוי אפוטרופוס

מינוי אפוטרופוס לקשיש

מינוי אפוטרופוס לחולה אלצהיימר

אפוטרופוס לרכוש חשבון בנק

אפוטרופוס לגוף

אפוטרופוס לקשיש

סמכויות אפוטרופוס לגוף ולרכוש

אפוטרופוס לילד אוטיסט

מינוי אפוטרופוס לחולה אלצהיימר

עלות מינוי אפוטרופוס

מחיר מינוי אפוטרופוס

אגרת מינוי אפוטרופוס

התנגדות למינוי אפוטרופוס

מינוי אפוטרופוס לקטין

העתק צו מינוי אפוטרופוס

מינוי אפוטרופוס לגוף

מינוי אפוטרופוס חיצוני

מינוי אפוטרופוס עתידי

אפוטרופסות כללית

אפוטרופסות פירוש

אפוטרופסות גוף

אפוטרופסות על ילדים

מה זה אפוטרופסות

חוק אפוטרופסות

פורום אפוטרופסות

אפוטרופסות משותפת

ביטול אפוטרופסות של אב

אפוטרופוס לילד אוטיסט

שלילת אפוטרופסות מהורה

החלפת אפוטרופוס

אפוטרופוס רכוש

אפוטרופוס לדין קטין

מינוי אפוטרופוס אלצהיימר

מינוי אפוטרופוס דימנציה

מינוי אפוטרופוס הורה מבוגר

מינוי אפוטרופוס מבוגר

התנגדות למינוי אפוטרופוס

כתב הסכמה למינוי אפוטרופוס

בקשה להחלפת אפוטרופוס