Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

ביטול פסק דין בהעדר הגנה 

הגשת בקשה לביטול פסק דין דורשת מיומנות ומקצועיות משפטית הכרוכה בהכנת תצהיר ומסמכים התומכים בבקשה שמוגשת לבית המשפט ועם פירוט כל הסיבות לביטול פסק הדין. לפיכך, חשוב ביותר שהוא יתבצע בליווי עורך דין מקצועי המתמחה בתחום זה.

למשרדנו מומחיות רבת שנים בתחום האפוטרופסות ואנו נשמח לסייע לכם במקצועיותבהוגנות באדיבות ובמהירות.

 ליצירת קשר עם משרדנו ולקבלת הצעת מחיר הוגנת בגין הגשת בקשה לביטול פסק דין, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו מענה בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

 

ביטול פסק דין בהעדר הגנה

פסק דין במעמד צד אחד ניתן לרוב בשני המקרים הבאים:

 • הנתבע לא הגיש כתב הגנה במועד 
 • הנתבע לא התייצב לדיון בבית המשפט.

יפים לעניין זה גם דבריו של כב' הש' מצא בע"א 5000/92 - יהושע בן-ציון נ' אוריאל גורני ואח', פ"ד מח(1), בעמ' 835-836 אשר קבע שם לאמור:

"שתיים הן, כידוע, העילות האפשריות לביטול החלטה שניתנה במעמד צד אחד: ביטול מתוך חובת הצדק וביטול מכוח שיקול-דעתו של בית המשפט. מקום בו החליט בית המשפט בהיעדרו של מבקש הביטול אף שלא היה רשאי להחליט בהיעדרו, כגון שהמבקש לא הוזמן, קמה למבקש עילת ביטול מתוך חובת הצדק. הפגם שנפל בהליך, בשל מתן ההחלטה במעמד צד אחד, מהווה עילה מספקת לביטול ההחלטה; ובכגון דא אין בית המשפט רשאי לשקול אם ההחלטה שניתנה הינה נכונה, לגופו של עניין, אם לאו....

 

ביטול פסק דין מתוך חובת הצדק

כאשר פסק הדין שניתן במעמד צד אחד פגום, כלומר כאשר הפגם נובע מהסיבה שכתב התביעה לא הומצא לנתבע כדין ו/או ההזמנה לדיון לא נמסרה לנתבע כדין, פסק הדין יבוטל על ידי בית המשפט מבלי להתייחס כלל ועיקר למשקל טענות ההגנה העומדות לטובת הנתבע.

 

אם כן, במקרה בו ניתן כנגד הנתבע פסק דין שנפל בו פגם, יש לפעול בהתאם לתקנה 201 לתקנות סדר הדין ולהגיש בתוך 30 יום בקשה לביטול פסק הדין בצירוף הראיה כי כתב התביעה ו/או הזימון לדיון לא נמסרו כדין ועם אישור מסירה. לבקשה זו יש לצרף תצהיר מאומת על ידי עורך דין.

משרדנו מתמחה בהגשת בקשות לביטול פסק דין שנפל בהם פגם כאמור, ויש באמתחתנו הצלחות רבות בהן בוטלו פסקי דין עקב בקשות שמשרדנו הגיש.

 

ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד על פי שיקול דעתו של בית משפט

שונים המקרים כאשר ניתן פסק דין כנגד נתבע כאשר הוא לא התייצב לדיון מחמת רשלנות או טעות ולחילופין כאשר הנתבע לא הגיש כתב הגנה במועד שנקבע בתקנות סדר הדין האזרחי למרות העובדה כי כתב התביעה נמסר לו כדין.

במקרים מעין אלה, נקבע בהלכה הפסוקה כי בבקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד, יבחן בית המשפט שתי שאלות:

האחד: סיבת מחדלו של המבקש להתייצב או להתגונן

 והשני: סיכויי הצלחת המבקשת אם יבוטל פסק הדין.

(ע”א 5000/92 יהושע בן ציון נ’ אוריאל גורני, פ”ד מח(1) 830, עמודים 835-836 ).

ככל שהתשובה לאחת מן השאלות משכנעת יותר ובעלת משקל, קטן המשקל שיש לייחס לתשובה האחרת.

 

להלן קישור למאמר מפורט יותר שכתבנו אודות בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד:

https://www.audreylaw.co.il/index.php/en/2020-02-16-17-04-22/2020-02-11-12-20-52.html

 

להלן דוגמא לבקשה שמשרדנו הגיש לביטול פסק דין בהעדר הגשת כתב הגנה בו נפסק שעל הנתבע לשלם לתובע את מלוא כתב התביעה על סך מליון ש"ח.

במקרה זה בית המשפט ביטל את פסק הדין שניתן במעמד צד אחד וקבע שעל הנתבע להגיש כתב הגנה בתוך 30 יום:

 

בבית המשפט השלום                                                             ת.א. 21/__________

בתל אביב                                                                                בפני כבוד השופט______

           

 

            המבקש:          XXXXXXXXXXXXXX

            (הנתבע)           ע"י ב"כ עוה"ד אודרי שמש רביע

                                    מרחוב הארבעה 28, תל אביב

                                    נייד: 050-8684663 פקס: 03-6201064

        - נ ג ד -

 

             המשיבה:        XXXXXXXXXXX

            (התובעת)         ע"י ב"כ XXXXXXX                                                

 

בקשה דחופה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגשת כתב הגנה

 

בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לעשות שימוש בסמכותו ולהאריך את המועד להגשת הבקשה לביטול פסק הדין ובתוך כך לבטל את פסק הדין שניתן במעמד צד אחד ובהעדר הגשת כתב הגנה כנגד המבקש, והכל כדלקמן:

 1. הלכה פסוקה היא, כי בבקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד, יבחן בית המשפט שני עניינים: האחד, סיבת מחדלה של המבקש והשני, סיכויי הצלחת המבקש אם יבוטל פסק הדין. (ע”א 5000/92 יהושע בן ציון נ’ אוריאל גורני, פ”ד מח(1) 830, עמודים 835-836 ). 
 1. כבר בפתח הדברים יובהר כי המבקש עומד בשני המבחנים הנ"ל באופן ברור המצדיק את ביטול פסק הדין, והכל כפי שיפורט להלן. 

המבקש לא הגיש את כתב ההגנה מחמת טעות אנוש שנעשתה בתום לב מוחלט: 

 1. בחודש _______ הגישה התובעת תביעה נגררת להרשעה בפלילים כנגד המבקש בהתאם להרשעתו בהליך פלילי שניתן במסגרת הסדר טיעון, כשהוא מיוצג ע"י הסנגוריה הציבורית. 
 1. חשוב לציין כי העבירה נשוא ההרשעה בוצעה לכאורה לפני כשמונה שנים, עת המבקש היה נער צעיר כבן______והוא טוען כי הופעלו עליו לחצים נפשיים וכלכליים להודות במסגרת הסכם הטיעון בעבירה. 
 1. אם כן, במסגרת הרשעתו נגזר על המבקש לפצות את המשיבה בפיצוי כספי בסך של ו _____________ עבירות שירות, אותם סיים לרצות אך לפני כחצי שנה. 
 1. אם כן, המבקש סבר כי בכך נסתיים הפרק הכי קשה של חיוו וביקש להשתקם ולהתחיל דף חדש. 
 1. ואולם הוא הופתע עד מאוד כאשר קיבל את התביעה הכספית ואף סבר בתחילה שמדובר בטעות, שכן רק לא מזמן סיים לשלם את חובו למשיבה ולחברה. 
 1. עקב מצבו הכלכלי העגום, פנה המבקש לסיוע המשפטי ברחוב הנרייטה סולד וביקש כי ימונה לו עורך דין לצורך ניהול התביעה. 
 1. הואיל וקבלת ייצוג משפטי מהמדינה הינו הליך בירוקרטי שלעיתים אף ארוך ומסורבל, טרם מונה לו עורך דין שייצגו בהליך. בימים אלה ממש מקווה המבקש לסיים את ההליך הבירוקרטי ולקבל מהמדינה ייצוג כדין. 
 1. חשוב להדגיש כי הואיל והמבקש לא היה מיוצג ע"י עו"ד ואף אינו מצוי במועדי תקנות סדר הדין, הרי שהוא לא ידע שעליו להגיש בקשה להארכת מועד להגשת כתב ההגנה ו/או להגיש הודעה כלשהי לבית המשפט בעניין זה. 
 1. רוצה לומר, המבקש לא זלזל בבית המשפט ובהליך דנן והוא לא הגיש את כתב ההגנה במועד בתום לב מוחלט. 
 1. ויודגש! במידה והמבקש היה מזלזל בהליך המשפטי, הרי שהוא לא היה טורח ומגיש בקשה מנומקת זו, אליה צירף אסמכתאות רבות המוכיחות כי אין למשיבה כל עילת תביעה כנגדו, והכל כפי שיפורט בהמשך.
 2. הנה כי כן, ניתן לראות בבירור כי אי הגשת כתב ההגנה ע"י המבקש נבעה לכל היותר מטעות בתום לב או אי הבנה, ודאי כאשר מדובר בבעל דין אשר אינו היה מיוצג ולפיכך מוצדק לבטל את פסק הדין ללא פסיקת הוצאות.

 

 סיכויי הצלחת המבקש באם יבוטל פסק הדין הינם גבוהים ביותר: 

 1. המבקש יטען כי לגופו של עניין באמתחתו טענות הגנה טובות וחזקות עד מאוד וקל וחומר שהוא עומד בנטל ההוכחה שנקבע בפסיקה לפיו עליו להביא אך ראיה לכאורה המוכיחה כי תצמח לו תועלת מביטול פסק הדין. 
 1. לעניין זה ראה דברי המלומד ד"ר י. זוסמן, בספרו "סדרי הדין האזרחי" מהדורה שביעית בעמ' 738 כדלקמן: 

"הלכה פסוקה היא, כי פסק דין כזה, שניתן כהלכה, לא יבוטל על פי בקשת הנתבע, אלא אם כן יש בידו להראות, שתצמח לו תועלת מהביטול, היינו, שיש לו סיכוי לזכות במשפט, אם יבוטל פסק הדין והוא יורשה להתגונן. אך אין דורשים, כמובן, מהנתבע יותר מאשר ראיה לכאורה לכך". 

 1. במקרה דנן, מדובר בתובענה שהוגשה "בשיטת מצליח" שמטרתה העיקרית להתעשר שלא כדין על גבו של המבקש ושיש לדחותה על הסף ולכל הפחות למחקה על הסף בהתאם לסעיפים 100 ו – 101 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד 1984 (להלן: "התקנות"). 
 1. יובהר כבר עתה כי עילות התביעה של המשיבה בדבר פגיעה בפרטיות לפי סעיפים 2(3) ו- 2(4) לחוק הגנת הפרטיות תשמ"א – 1981 התיישנו זה מכבר (להלן: "החוק"), וזאת לאור הוראתו המפורשת של סעיף 26 לחוק הקובע כי "תקופת ההתיישנות של תביעה אזרחית לפי חוק זה היא שנתיים". 
 1. במקרה דנן, אין חולק כי האירוע נשוא התביעה אירע בשנת ____, קרי לפני כ_______, וברי כי התביעה התיישנה זה מכבר. 
 1. אם כן, ניתן לראות בבירור כי למבקש עומדת טענת הגנה חזקה של התיישנות בגינה יש מקום לדחיית התביעה על הסף, דבר המקנה למבקש זכות לביטול פסק הדין והזדמנות ממשית לטעון טענות חשובות מעין אלה במסגרת דיון בתביעה. 
 1. בנוסף, המשיבה טענה בסעיף _____לכתב תביעתה כי לביהמ"ש הסמכות העניינית לדון בתביעה "וזאת נוכח היות התביעה נגררת להרשעה בפלילים". 
 1. בכל הכבוד, בהתאם לסעיף 17 (ב) לתקנות, את התביעה הנגררת יש להגיש בתוך 90 יום מרגע שפסק הדין הפלילי הפך לחלוט. 
 2. ברי כי במקרה דנן חלפו כ_______שנים מאז פסק הדין הפלילי הפך לחלוט. לפיכך, משחלף המועד להגשת התביעה כתביעה נגררת, הרי שיש לדחותה הן בשל התיישנותה והן בשל כך שלבית המשפט הנכבד אין סמכות עניינית לדון בה כפי שהוגשה. כך או כך, דין התביעה להדחות על הסף בהתאם להוראתיה המפורשות של סעיף 101(לתקנות. 
 1. כמו כן, המבקש יטען כי בהתאם לפסיקתא שהגישה המשיבה, סכום התביעה עומד על סכום לא מידתי בעליל בכל קנה מידה. יתרה מכך, דומה כי המשיבה ובא כוחה ניפחו בחוסר תו"ל משווע את הסכומים הנתבעים והמופיעים בפסיקתות ודי גם בטענה זו כדי לבטל את פסק הדין לאלתר. 
 1. וביתר פירוט: המשיבה הגישה לבית המשפט 2 פסיקתות סותרות בשני מועדים שונים ואשר יש ביניהם פער שלא פחות מ 110,000 ₪. 
 1. ניתן לראות באופן ברור כי המשיבה הפחיתה כלאחר יד בפסיקתא השניה שהגישה לא פחות מ 110,000 ₪ מתביעתה, וזאת מבלי ליתן כל הסבר המניח את הדעת, כמעט כמו מילוי טופס לוטו. גם בעניין זה יטען המבקש כי די בהתנהלות חסרת תו"ל זו של המשיבה כדי לבטל את פסק הדין וליתן לו את יומו בבית המשפט. 

מצ"ב העתק 2 הפסיקתות, מסומנים כנספח א' 1 ו– א' 2. 

 1. בעניין זה חשוב להבהיר ולהדגיש כי המבקש הינו בחור צעיר בן________, אשר מתגורר עם הוריו החווים קשיים כלכליים רבים ומשכורתו החודשית כספר עומדת על כ _________ ₪ לכל היותר.

בנסיבות אלה, ולנוכח מצבו הכלכלי העגום, יש לאפשר לו לנהל הליך משפטי הוגן בו יוכיח כי הסכומים הנתבעים הינם מנופחים ולא ריאלים בעליל, שאם לא כן, הוא ימצא את עצמו בגיל______ עם חוב אסטרונומי העומד על כמיליון ש"ח וזאת ללא כל יכולת לשלמו לנוכח יכולת השתכרות שלו. אין צורך להכביר במילים כיד לשער איזה נזק עצום עשוי להגרם לו במידה ולא יינתן לו יומו בבית המשפט. 

מצ"ב העתק תלושי השכר של המבקש, מסומן כנספח ב'. 

 1. עוד חשוב להבהיר בעניין זה כי בסעיף 35.1 לכתב התביעה ציינה המשיבה כי סך ההוצאות המשפטיות שהוציאה עד כה עומדות ע"ס______ ₪ בלבד ודי בכך כדי להוכיח שהכספים שנכתבו בפיסקתא מנופחים ולא סבירים בעליל. 
 1. יתרה מכך, גם העובדה כי בין התובעת לבין הנתבע השני נחתם הסכם פשרה ע"ס 550,000 ₪ בלבד היא הנותנת כי הן התביעה והן הפסיקתא שהוגשה ע"י התובעת בסך כמיליון הינה לא מידתית באופן זועק לשמיים ומעידה על האינטרס שעמד בעיני המשיבה עת הגישה את כתב תביעתה זה. 

מצ"ב העתק הסכם הפשרה שנחתם בין התובעת לנתבע 2, מסומן כנספח ג'. 

 1. לאור האמור לעיל, ניתן לראות באופן ברור כי יש בטענות אלה של המבקש כדי להוות טענות הגנה חזקות באשר הן נוגעות במישרין בשאלות מהותיות הנוגעות להעדרן של עילות תביעה ממשיות עד כדי דחיית התביעה על הסף לרבות הגשת תביעה בסכומים אסטרונומיים ומנופחים מתוך מטרה להתעשר שלא כדין, וברי כי המדובר בשאלות אשר ראויות לבחינה ולהכרעה, ובוודאי מעידות כי סיכויי הגנתו של המבקש גבוהים.

 אי ביטול פסק הדין יפגע בזכותו החוקתית של המבקש לגישה לערכאות: 

 1. אחד השיקולים שעל בית המשפט לשקול בבואו לדון בבקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד הינה גם המעמד החוקתי שהוקנה בשנים האחרונות לזכות הגישה לערכאות. 
 1. לא למותר לחזור ולהזכיר את אשר נקבע כבר לפני למעלה מ-40 שנה, בע”א 189/66 ששון נ. קדמה בע”מ פ”ד כ(3) 477, 479: 

“…לעולם אין לשכוח שסדר הדין אינו אלא אמצע להשגת המטרה הנעלה של עשיית משפט צדק ואין להפוך את האמצעי למטרה בפני עצמה. העיניים צריכות להישאר נשואות תמיד אל המטרה היחידה של כל משפט, והיא-עשיית משפט צדק בין הצדדים על יסוד בירור הוגן והולם של גוף העניינים האמיתיים השנויים במחלוקת ביניהם.” 

 1. אי לכך ובהתאם לזאת, יש לאפשר למבקש את יומו בבית המשפט וזאת לאור העובדה כי לא הגיש כתב הגנה במועד אך בשל טעות בתום לב וכן לאור סיכויי הצלחתו, אחרת ייגרם לו עוול חמור ופגיעה בזכותו החוקתית לגישה לערכאות. 

סיכום: 

 1. לאור העובדה כי המבקש עומד ב 2 המבחנים הנדרשים לביטול פסק הדין: הן סיכויי הצלחת ההגנה והן העובדה כי אי הגשת כתב ההגנה במועד, נבעה מטעות בתום לב, הרי כי יש מקום להיעתר לבקשה ולבטל את פסק הדין. 
 1. כאמור לעיל, המבקש הינו בחור צעיר בן ________המתגורר אצל הוריו קשיי היום והוא מתפרנס למחייתו כ______ ומשתכר _______במקרה הטוב. אי ביטול פסק הדין בגובה מלש"ח ימוטט אותו הן נפשית והן כלכלית. המבקש אך עשה טעות בגיל ______ושילם את מחירו לחברה (עבודות שירות, מאסר על תנאי ופיצוי כספי לתובעת). לא ייתכן שאך בשל טעות שנעשתה בגיל________ הוא ייאלץ לשלם מחיר כה כבד במשך כל חיוו, ויש ליתן לו הזדמנות של ממש להגן על עצמו מפני הליך סרק זה.

        מאידך למשיבה ייגרם אך נזק קטן אשר אינו מצדיק את אי ביטול פסק הדין, שכן במקרה הכי גרוע באפשרותה לתקן את כתב התביעה ולנהל              את ההליך כנגד המבקש. 

 1. אשר על כן, בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להאריך את מועד הגשת הבקשה לביטול פסק הדין ובתוך כך לבטל את פסק הדין. כן מתבקש בית המשפט לאפשר למבקש להגיש את כתב ההגנה מטעמו בתוך 30 יום ממועד ההחלטה בבקשה דנן, דבר אשר יאפשר לו לסיים את ההליכים הבירוקרטיים למול קבלת ייצוג משפטי מטעם הסיוע המשפטי. 
 1. בעניין זה יובהר כי בשלב זה, הח"מ מייצגת את המבקש אך לצורך ניהול ההליך של בקשת הביטול, שכן אין באפשרותו של המבקש אמצעים כלכליים לניהול ההליך ע"י עו"ד פרטי. 
 1. תצהיר המבקש מצ”ב לבקשה זה כחלק בלתי נפרד ממנה. 
 1. מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.

                                                                                            _________________

                                                                                          אודרי שמש רביע, עו"ד

                                                                                                 ב"כ המבקש

 

למשרדנו מומחיות רבת שנים והצלחות רבות בהגשת בקשות לביטול פסק דין ואנו נשמח לסייע לכם במקצועיות, בהוגנות באדיבות ובמהירות.

ליצירת קשר עם משרדנו ולקבלת הצעת מחיר הוגנת בהגשת בקשה לביטול פסק דין, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו מענה בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

 תגיות:

תגובה בבקשה לביטול פסק דין

בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד

פסק דין בהעדר התייצבות

בקשה לביטול פסק דין שניתן בהיעדר הגנה במעמד צד אחד (הליך)

בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין

ביטול החלטה במעמד צד אחד

ביטול פסק דין בהוצאה לפועל