Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

ייפוי כח מתמשך- מחירים הוגנים

 

עו"ד אודרי שמש רביע בעלת ניסיון רב בעריכת ייפוי כח מתמשך והיא נמנית על עורכי הדין הראשונים שהוסמכו לעריכת ייפוי כח מתמשך. כתוצאה מכך, עורכת הדין אודרי שמש רביע צברה ניסיון וידע רב אשר מקנה ללקוחותיה את השקט הנפשי ואת הידיעה שהם בידיים טובות.

עו"ד אודרי שמש רביע מתמחה בהכנת ייפוי כח מתמשך בפריסה ארצית ומלווה את תהליך הגשת המסמך והפקדתו אצל האפוטרופוס הכללי באופן מקוון, תוך מתן ייעוץ מקצועי ומשפטי מקיף.

 ליצירת קשר עם משרדנו ולקבלת  הצעת מחיר הוגנת בגין עריכת ייפוי כח מתמשך, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו מענה בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

 יפוי כח מתמשך- מחירים הוגנים

מה זה ייפוי כוח מתמשך?

תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962 (להלן: "החוק") מהווה את המסגרת החוקית לעריכת ייפוי כוח מתמשך.

זהו מסמך משפטי המופקד אצל האפוטרופוס הכללי ומאפשר לכל אדם כשיר מגיל 18 ומעלה לבחור ולהחליט מי יהיה האדם או האנשים  שייכנסו בנעליו וידאגו לזכויותיו הבריאותיות, הכלכליות והאישיות, אם וכאשר הוא לא יהיה מסוגל לעשות כן.

באמצעות חתימה על מסמך ייפוי כוח מתמשך מייפה הכח יוכל לקבוע הוראות ביצוע ספציפיות המתייחסות לאופן הטיפול בו, לרבות עקרונות מנחים לעתיד בענייני גוף או רכוש.

האדם שבו יבחר מייפה הכח לטפל בענייניו כאמור לעיל, ייקרא מיופה כח ו/או ממונה. כמו כן, למייפה הכח ניתן לקרוא גם ממנה.

חשוב לדעת!

ייפוי הכח המתמשך צריך להיערך על ידי עורך דין הרשום בלשכת עורכי הדין, אשר עבר הכשרה מתאימה והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפויי כוח מתמשכים. את רשימת עוה"ד שהוסמכו ניתן למצוא באתר לשכת עורכי הדין.

כאמור, עורכת הדין אודרי שמש רביע עברה הכשרה מתאימה והוסמכה על ידי האפוטרופוס הכללי ומשרד המשפטים לערוך יפוי כח מתמשך באופן מיומן, מקצועי ואדיב!

מהם סוגי העניינים שניתן לכלול בייפוי הכח המתמשך?

ייפוי כוח מתמשך יכול לחול על עניינים רכושיים ועל עניינים אישיים (שיכולים לכלול גם את העניינים הרפואיים), כולם או חלקם, הכול בהתאם לרצון מייפה הכח.

ייפוי כוח מתמשך לעניינים רכושיים – משמעו סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות הנוגעות לנכסים, לכספים ולהתחייבויות של מייפה הכח, לרבות ניהול חשבונות הבנק אופן השקעת הכספים, ניהול נכסי נדל"ן או עסק, מיצוי זכויות ועוד.

כך לצורך הדוגמא, מייפה הכוח יכול לקבוע במסגרת הטיפול בענייניו הרכושיים כי הממונה ימכור או ישכיר את ביתו בנסיבות מסוימות או להנחותו להשקיע את כספיו בדרך מסוימת.

בנוסף, מוצע להתייחס בייפוי הכוח גם לרכוש עתידי שצפוי ו/או עתיד להתקבל ממקורות שונים (כספי ירושה, פיצויים, זכייה וכו') ולסמכות מיופה הכוח לקבלו/לנהלו ומה השימוש שרצוי שייעשה בו.

ייפוי כוח מתמשך לעניינים אישיים – משמעו מתן סמכות לממונה לקבל החלטות ולבצע פעולות ביחס לכלל העניינים לרבות העניינים הרפואיים, כך לצורך העניין לדאוג לרווחת חייו של מייפה הכח לרבות בסיפוק צרכיו היומיומיים (מזון וביגוד למשל), בשמירה על אורח חייו התרבותי ו/או הדתי, והבאתו של מייפה הכח לחוגים ומועדונים, מעקביים רפואיים שגרתיים, הבאתו לרופאים הספציפיים שמטפלים בו ועוד.

בנוסף, מייפה הכח יכול לקבוע במסגרת ענייניו האישיים שמקום מגוריו בעתיד יהיה ביתו וכי המעבר לסידור חוץ ביתי ייעשה בנסיבות מסוימות בלבד ולדיור מוגן מסויים.

ייפוי כוח מתמשך שעוסק בעניינים רפואיים – מייפה הכוח יכול לקבוע במסגרת ענייניו הרפואיים את סוג ו/או זהות הרופאים המטפלים המועדפים. בעניינים מסוימים מייפה הכח יכול להסמיך את הממונה לקבל החלטה על טיפול או אשפוז פסיכיאטרי של מיופה הכח. במקרה שכזה, יש צורך לקבל הסבר גם מפסיכיאטר ולחתום בפניו על הסמכה כאמור.

חשוב לדעת: למייפה הכח שמורה הזכות לערוך ייפוי כח מתמשך בעניינים רפואיים בלבד וניתן לערוך ולחתום על מסמך זה גם בפני עורך דין וגם בפני בעל מקצוע טיפולי – אח, רופא, פסיכולוג או עובד סוציאלי.

מי ייבחר למיופה הכח? מהם השיקולים העיקריים שיש להפעיל בבחירת זהות מיופה הכח?

מי יכול להתמנות כמיופה כח:  מיופה הכוח חייב להיות אדם מעל גיל 18. מטבע הדברים, על מיופה הכוח להיות בעל יכולת לנהל את ענייניו של מייפה הכח, כך שהוא צריך להיות כשיר מבחינה משפטית לבצע פעולות אלה.

ככל שמדובר בענייני רכוש, לא ניתן למנות מיופה כוח אם הוא הוכרז כפושט רגל, אלא אם כן ניתן לו הפטר לאחר הכרזתו או אם הוא נקבע ע"י בנק ישראל כלקוח מוגבל חמור .

זאת ועוד, במטרה למנוע ניצול וניגוד עניינים מול מייפה הכח, נקבע בחוק שלא יכול להתמנות כמיופה כוח מי שמספק למייפה הכח שירותים מסוימים תמורת תשלום – ובכלל זה, עורך דין או בעל מקצוע אחר שבפניו נערך ייפוי הכוח וכןן מי שמספק תמורת תשלום לממנה מגורים או טיפול רפואי, סוציאלי, סיעודי או שיקומי (אלא אם הוא קרוב משפחה של הממנה).

השיקולים העיקריים בבחירת מיופה הכוח:

חשוב שבחירת הממונה תתבסס על בחירה אישית של מייפה הכח ועל מערכות יחסים משפחתיות או חברתיות של קרבה ואמון. בלא מעט מקרים, מייפה הכח בוחר בן משפחה, אדם אחר הקרוב אליו או איש מקצוע המהימנים עליו ואשר הוא סומך עליהם לשמש כמיופי כוחו.

בחירה במיופה הכח צריכה להיעשות מתוך רצון חופשי ולא כדי לרצות מישהו או כדי לא לפגוע בו. מדובר בהחלטה משמעותית אשר תשפיע על חייך המחייבת בחינת שיקולים ענייניים.

כך לצורך העניין, חשוב לשקול האם התקשורת ביניכם היא טובה דיה, האם מיופה הכוח מכיר אותך, מכיר את רצונותייך ובחירותייך, האם אתה סמוך ובטוח שהוא יפעל לטובתך, האם הוא מתנהל באופן אחראי בענייניו, האם יתאפשר לו לו להיות זמין ונגיש למילוי התפקיד וכו'.

 ניתן גם למנות אדם מסוים לתפקיד מיופה הכוח בשל מקצועיותו, למשל במקרים של ריבוי נכסים או קשר ארוך שנים ויחסי אמון עם בעל מקצוע מסוים כגון עו"ד או רואה חשבון.

יש צורך לקבל את הסכמתו המלאה של  מיופה הכח לשמש בתפקידו זה ובתוך כך עליו לחום על ייפוי הכח המתמשך.

יש לקבל את הסכמת מיופה הכוח לתפקידו ובתוך כך עליו לחתום על ייפוי הכח המתמשך ולאמת את חתימתו מוך עורך דין.

קבלת הסכמת מיופה הכוח לתפקיד:

יש לקבל את הסכמתו של מיופה הכוח להתמנות כמיופה כוח ולפעול בהתאם להנחיותיו של מייפה הכח בייפוי הכוח המתמשך. לפיכך, על מיופה הכח להכיר את תוכנו של ייפוי הכוח המתמשך ולחתום עליו בפני עורך דין. לפני החתימה, על עורך הדין שעורך את ייפוי הכח המתמשך לתת למיופה הכח הסבר על סמכויותיו, אחריותו וכלל המשמעויות הנובעות מכך.

ניתן להסמיך מספר מיופי כח וכן למנות מיופה כח חליפי-

ניתן למנות מיופה כח אחד ויותר כך שאין מגבלה כמותית על בחירת מספר מיופי כוח.

ייפוי כח מתמשך מחיר הוגן:

מכיוון שמשרד המשפטים לא קבע תעריף מחייב או מומלץ לצרכן, הרי שכל עורך דין שהוסמך לערוך ייפוי כח מתמשך יכול לדרוש שכר טרחה כראות עיניו.

לרוב, טווח המחירים לעריכת ייפוי כח מתמשך נע בין 2,500 ₪ +מע"מ  ועד ל 8,000 ₪ + מע"מ, כאשר המחיר עולה ככל שהמורכבות של ייפוי הכח המתמשך גדלה.

בנסיבות אלה, חשוב מאוד לשים דגש על רמת המקצועיות, הידע והניסיון של עורך הדין במטרה שהוא יוכל לנסח את ייפוי הכח המתמשך באופן מפורט ומקיף, המביא לידי ביטוי את רצונותיו של הלקוח באופן המדוייק ביותר.

משרדנו בעל מומחיות רבנ בעריכת ייפוי כוח מתמשך ומתחייב להצעת מחירים הוגנים לעריכת ייפוי כוח מתמשך!

 ליצירת קשר עם משרדנו ולקבלת  הצעת מחיר הוגנת בגין עריכת ייפוי כח מתמשך, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו מענה בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

 

הוראות החוק הרלוונטיות:

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב- 1962.

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון), תשע"ז-2017.