Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

טופס אישור בן יחיד לקרבי|תצהיר עורך דין

 

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על טופס אישור בן יחיד לקרבי בכל רחבי הארץ, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא:  

מה זה אישור בן יחיד לקרבי?

לפי הנוהל הקיים בצה"ל מזה שנים רבות, בנים ובנות יחידים לא יוכלו לשרת כחיילים בתפקידים קרביים, אלא אם כן יגישו בקשה להתנדבות למערך הלחימה, ויחתימו את הוריהם על טופס מיוחד בו הם נדרשים לחתום עליו מול עורך דין.

מי נחשב בן יחיד לפי ההנחיות של צה"ל?

לפי הנחיות צה"ל כל מלש"ב שהינו בן יחיד לאחד מהוריו או לשניהם מוגדר כבן יחידבנוסף, מלש"ב שאחד מהוריו לא רשום במשרד הפנים מוגדר גם הוא כבן יחיד כל זמן שלא יוכח אחרת. כאמור לעיל, על פי הנהלים של הצבא, לא יוכל בן יחיד לשרת בתפקידים קרביים למעט תפקידים ספציפיים המאושרים לכך.

התנדבות בן יחיד לשירות קרבי בצה"ל

כדי להגיש בקשה להתנדבות כבן יחיד לתפקידי לחימה יש למלא את טופס ההתנדבות (הצהרת התנדבות בנים יחידים לשירות ללא מגבלות) ולחתום עליו מול עורך דין אשר יאשר אותו כדין. יש להביא לפגישה עם עורך הדין תעודת זהות ו/או רישיון נהיגה ו/או דרכון בתוקף.

אם אתה בן יחיד לשני ההורים ובקשר עם שניהם- יש להדפיס את טופס ההתנדבות ולהחתים את שני ההורים על התצהיר מול עורך דין. בעת ההתייצבות יש להביא ת.ז + ספח ילדים של שני ההורים.

בן יחיד לאחד ההורים ונמצא בקשר עם הורה- במידה שהנך בן יחיד עבור אחד מהוריך, עליך לבצע את אותו התהליך שצויין לעיל, יחד עם ההורה שאתה בן יחיד עבורו.

בן יחיד להורים גרושים- עליך להדפיס את טופס ההתנדבות ולגשת עם כל אחד מהוריך לחתום על ההצהרה מול עורך דין. ניתן גם לבצע זאת עם שני ההורים יחד.

בן יחיד שאינו בקשר עם ההורה שעבורו הוא בן יחיד- עליך להדפיס את טופס ההתנדבות ולגשת עם ההורה שאתה בקשר איתו להצהיר בפני עורך דין אזרחי. במקרה זה חובה לחתום גם על נספחים ב' וג' בטופס, שהם טפסי ניתוק קשר עם הורה. 

משרדנו ערוך להחתים את המלש"ב ואת ההורה על הטפסים והתצהירים הרלוונטים באמצעות הוואטסאפ (Whatsapp) או באמצעות הזום (Zoom). כמו כן, בהמשך המאמר ישנו קישור לטפסים הנחוצים.

 להלן קישור לכל הטפסים הרלוונטיים כגון:

הצהרת התנדבות בנים יחידים לשירות ללא מגבלות:

https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D?title=%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%9C%D7%90%20%D7%9E%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA

בן יחיד - הצהרת ניתוק קשר עם הוריו:

https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%9B%D7%9D/#/

תצהיר הורה בפני עורך דין:

https://www.mitgaisim.idf.il/media/22291/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91_%D7%9E%D7%AA%D7%92%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D_%D7%AA%D7%A9_%D7%AA%D7%A6%D7%94%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9A-%D7%93%D7%99%D7%9F.pdf

 

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על טופס אישור בן יחיד לקרבי  בכל רחבי הארץ, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא:  

סוגי תצהירים נוספים:

תצהיר עורך דין

תצהיר בעבור שימוש רכב הרשום בבעלות בן משפחה מקרבה ראשונה

תצהיר בעבור שימוש ברכב הרשום בבעלות הורים הצהרת ההורה

תצהיר בעל הרכב

קרבה ראשונה תצהיר בעבור שימוש ברכב הרשום בבעלות

תצהיר שימוש ברכב

עורך דין לאימות חתימה על תצהיר של טופס הצהרה על אי שימוש ברכב

תצהיר עו"ד תו חניה

תצהיר על שימוש ברכב

תצהיר אי שימוש ברכב

תצהיר נהיגה ברכב

אישור שימוש ברכב חברה

תצהיר בעל רכב

 תצהיר שימוש ברכב חברה

 תצהיר שימוש ברכב עיריית רמת גן

 תצהיר עורך דין לקבלת מקום שמור לרכב נכה - עיריית בני ברק

תצהיר ויתור סודיות

תצהיר בבקשה לפשיטת רגל (חדלות פירעון)

תצהיר בהוצאה לפועל

תצהיר בבקשה לעיכוב הליכים

תצהיר הסתלקות מעיזבון

חתימה לבן יחיד בשירות קרבי