Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

 [מומלץ!] ייפוי כוח מתמשך על ידי נוטריון

 

עו"ד אודרי שמש רביע בעלת ניסיון רב בעריכת ייפוי כח מתמשך והיא נמנית על עורכי הדין הראשונים שהוסמכו לעריכת ייפוי כח מתמשך. כתוצאה מכך, עורכת הדין אודרי שמש רביע צברה ניסיון וידע רב אשר מקנה ללקוחותיה את השקט הנפשי ואת הידיעה שהם בידיים טובות.

ליצירת קשר עם משרדנו ולקבלת  הצעת מחיר הוגנת בגין עריכת ייפוי כח מתמשך, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו מענה בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

[מומלץ!] ייפוי כוח מתמשך על ידי נוטריון

מה זה ייפוי כוח מתמשך?

תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962 (להלן: "החוק") מהווה את המסגרת החוקית לעריכת ייפוי כוח מתמשך.

זהו מסמך משפטי המופקד אצל האפוטרופוס הכללי ומאפשר לכל אדם כשיר מגיל 18 ומעלה לבחור ולהחליט מי יהיה האדם או האנשים  שייכנסו בנעליו וידאגו לזכויותיו הבריאותיות, הכלכליות והאישיות, אם וכאשר הוא לא יהיה מסוגל לעשות כן.

באמצעות חתימה על מסמך ייפוי כוח מתמשך ניתן מייפה הכח יוכל לקבוע הוראות ביצוע ספציפיות המתייחסות לאופן הטיפול בו, לרבות עקרונות מנחים לעתיד בענייני גוף או רכוש.

האדם שבו  יבחר מייפה הכח לטפל בענייניו כאמור לעיל, ייקרא מיופה כח ו/או ממונה. כמו כן, למייפה הכח ניתן לקרוא גם ממ

ייפוי הכח המשפטי מאפשר לנו להיות בשליטה גם כשאנו מאבדים מכשירותנו ושמירה על איכות חיים מטיבה, נכונה לנו וכפי שהיינו רוצים.  

אם כן, המדובר במסמך חשוב מעין כמוהו, המגבש את רצונותיו המהותיים של מייפה הכח ואת סמכויותיו של הממונה ( מיופה הכח), תוך מתן שקט נפשי ורוגע לכל הצדדים.

עלות עריכת ייפוי כח מתמשך:

שכר הטרחה הסופי של ייפוי הכוח המתמשך תלוי במספר גורמים. כך למשל - מורכבותו של המסמך המשפטי אשר מושפע בין היתר מגודל הרכוש של מייפה הכח, מצבו הבריאותי של מייפה הכח הדורש בירורים כאלה או אחרים, מצבו האישי, מספר הפגישות שיידרשו עם מייפה הכח והממונים (מיופי הכח) וכן הלאה וכן הלאה.

בנוסף לכך, יש לקחת בחשבון את רמת המקצועיות של עורך הדין שעורך את המסמך החשוב הזה הדורש מומחיות וידע רב בתחום, שכן מסמך זה מתייחס לכל ענייניו הרכושיים/הבריאותיים והאישיים של מייפה הכח, על כל המשתמע מכך.

בנסיבות אלה, רק עורכי דין שצברו ידע וניסיון רב בעריכת ייפוי כח מתמשכים ידעו לפרט את כל התנאים  הנדרשים באופן ברור ומחייב מבלי לשכוח ומבלי לדלג על אף תנאי או סעיף העלול לצוץ בעתיד ולהוות עניין למול גורם כזה או אחר.

אם כן, מכיוון שמשרד המשפטים לא קבע תעריף מחייב או מומלץ לצרכן, הרי שכל עורך דין שהוסמך לערוך ייפוי כח מתמשך יכול לדרוש שכר טרחה לפי מומחיותו בתחום.

לרוב, טווח המחירים לעריכת ייפוי כח מתמשך נע בין 2,500 ₪ +מע"מ  ועד ל 8,000 ₪ + מע"מ, כאשר המחיר עולה ככל שהמורכבות של ייפוי הכח המתמשך גדלה.

האם יש צורך לשלם אגרה בגין הפקדתו של ייפוי הכח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי:

יש לציין כי בניגוד למסמכים משפטיים אחרים הדורשים תשלום אגרה בעת הפקדתם בידי הגורמים המוסמכים, נכון להיום ההפקדה של ייפוי כוח מתמשך אינה דורשת תשלום אגרה.

יחד עם זאת קיימת אשרות שמשרד המשפטים יבקש להטיל אגרה בעתיד, ועל כן רצוי להזדרז ולערוך ייפוי כח מתמשך כבר היום.

 

ליצירת קשר עם משרדנו ולקבלת הצעת מחיר הוגנת בגין עריכת ייפוי כח מתמשך, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו מענה בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

 

הוראות החוק הרלוונטיות:

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב- 1962.

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון), תשע"ז-2017.