Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

עורך דין שכירות תל אביב [מומלץ!]

עורכת הדין אודרי שמש רביע בעלת מומחיות רבת שנים בייצוג שוכרים למול המשכירים ובעלי דירות בכל רחבי הארץ ומעניקה מזה שנים רבות ייעוץ משפטי מקיף ומקצועי לשוכרי דירות לרבות השבת ערבויות וחיוב בתיקוני ליקויים וסיום חוזה השכירות בטרם עת.

אם אתם מעוניינים בקבלת ייעוץ משפטי לשוכר דירה, אתם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו ולקבל הצעת מחיר הוגנת בגין פגישת ייעוץ משפטי, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו מענה בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא:  

 עורך דין שכירות תל אביב [מומלץ!]

מעוניין/ת לקבל חוות דעת משפטית על חוזה השכירות החדש עליו את/ה עומד/ת לחתום?

בעל הבית הכניס סעיף דרקוני לחוזה השכירות?

מי צריך לשאת בעלויות התיקונים בדירה? מעוניינים לסיים את החוזה באמצע התקופה?

בעל הדירה מסרב לההחזיר לכם את הביטחונות והערבויות?

המשכיר מאיים לעשות שימוש בצ'יק הביטחון?

עורכת דין אודרי שמש רביע משמשת מזה כעשר שנים יועצת משפטית בעיריית תל אביב (בבית הצעירים במזא"ה 9 ) ובעיריית רמת גן ("הקומה השניה")המהווים מוקדי מידע וייעוץ, ופועלים לקידום שכירות הוגנת בין שוכרים ובעלי דירות בעיר.

זאת ועוד, עורכת הדין אודרי שמש לקחה חלק בהכנת החוזה המומלץ שהוכן על ידי עיריית תל אביב.

להלן קישור לחוזה השכירות המומלץ ( חוזה שכירות סטנדרטי):

https://www.tel-aviv.gov.il/Forms/חוזה%20שכירות%20מומלץ.pdf

 

הנכם מוזמנים לפנות אלי בכל שאלה ואני אשמח לייעץ לכם באופן מקצועי תוך מתן שירות אדיב.

תיקון חוק השכירות והשאילה – "חוק שכירות הוגנת":

 חוק השכירות והשאילה, תשל"א-1971  אושר בכנסת השביעית, והוא עוסק בין היתר, בהסדרתם של הסכמי שכירות ויחסי השוכר והמשכיר.

בספטמבר  2017 נכנס לתוקף התיקון לחוק, המכונה "חוק שכירות הוגנת 2017" ולחלופין "חוק שכירות הוגנת".

השינויים הבולטים בחוק השכירות החדש נוגעים לנושאים כמו הגדרת 'דירה ראויה למגורים', אחריות לתיקון פגמים וליקויים והזמנים הקצובים לתיקוני ליקויים במושכר, הגבלת גובה הערבות, מגבלות על מימוש הבטוחות, הארכות חוזה וסיום מוקדם של החוזה ועוד.

להלן נסקור מספר דוגמאות המביאים לידי ביטוי את השינוי המהותי שיצר התיקון בחוק:

 הגבלת גובה הערבות/ביטחונות:

ערובה נועדה להבטיח את חיובי השוכר על-פי חוזה השכירות, ועל פי החוק המשכיר יכול לבקש מהשוכר מספר ערובות וביטחונות כגון: ערבות בנקאית/שטר חוב/שיק ביטחון וכו'

סעיף 25 י' לחוק, מגביל את גובה הסכום המצטבר של הערובות שהמשכיר יכול לבקש מהשוכר. החוק קובע שאם המשכיר מבקש מהשוכר ערובה שכרוכה בהוצאה כספית מצד השוכר (למשל, ערבות בנקאית או מזומן), הגובה המצטבר של הערובות לא יעלה על הסכום הנמוך מבין הסכומים האלו:

  • סכום דמי השכירות עבור 1/3 (שליש) מתקופת השכירות.
  • סכום דמי השכירות עבור 3 חודשים (סכום של פי 3 מדמי השכירות לחודש).

הלכה למעשה, אם נחתם חוזה שכירות לתקופה של 12 חודשים, ודמי השכירות שנקבעו הם 6,000 ש"ח לחודש, הסכום המירבי שהמשכיר יוכל לבקש מהשוכר כערובה הוא סכום השווה לפי 3 מדמי השכירות לחודש: קרי, 18,000 ₪.

מתי יכול המשכיר לממש את הביטחונות?

מימוש הערובות והבטוחות יבוצע במקרים הבאים:

א. השוכר לא שילם את דמי השכירות במועדים המוגדרים בהסכם

ב. השוכר לא שילם את החשבונות השוטפים (מים, חשמל, ארנונה, ועד בית, גז וכו')

ג. השוכר לא תיקן ליקויים שהוא אחראי לתקנם (לרוב בעקבות שימוש לא סביר בנכס)

ד. השוכר לא פינה את הנכס במועד שנקבע. 

דירה ראויה למגורים

סעיף 25 ו' לחוק קובע כי משכיר דירה למגורים חייב למסור לשוכר דירה כשהיא ראויה למגורים. לפיכך, אם המשכיר מסר את הדירה לשוכר כשהיא אינה ראויה למגורים, הוא מפר את החוזה, אפילו אם בחוזה נקבע אחרת.

אם כן, מהי דירה ראויה למגורים?

מי שמשכיר דירה למגורים חייב למסור אותה כשהיא ראויה למגורים, כלומר כשהיא עונה על כל התנאים הבאים:

 1. קיימת מערכת ניקוז, כולל מערכת לסילוק סדיר של שפכים.
 2. קימת מערכת חשמל ותאורה.
 3. יש בה פתחי אוורור ותאורה טבעית וכן דלתות וחלונות לסגירת פתחים אלה, ובכלל זה דלת כניסה ראשית ננעלת.
 4. קיימת מערכת להספקת מי שתייה.
 5. קיימת מחיצה בין השירותים ובין הדירה.
 6. אין בה סיכון בלתי-סביר לבטיחות השוכר או לבריאותו.

תיקון ליקויים בדירה:

המשכיר אחראי לתקן על חשבונו כל ליקוי או פגם בדירה המושכרת, העונה על שני התנאים הבאים, וזאת גם אם הצדדים הסכימו שפגמים אלה הם באחריות השוכר:

 1. הליקוי אינו ליקוי קל ערך.
 2. הליקוי לא נגרם עקב שימוש בלתי סביר בדירה.

 לפיכך, כל ליקוי שנגרם ע"י השוכר בזדון או ברשלנות, עלות התיקון תחול על השוכר.

 אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו בכל שאלה ועניין ולקבל מענה מהיר, אדיב ומקצועי.

אם אתם מעוניינים בקבלת ייעוץ משפטי לשוכר דירה, אתם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו ולקבל הצעת מחיר הוגנת בגין פגישת ייעוץ משפטי, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו מענה בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא:  

תגיות:

 שכר טרחה עורך דין חוזה שכירות

עורך דין לענייני שכירות והגנת הדייר

עורך דין שכירות דירה

עורך דין שכירות תל אביב

עורך דין לענייני דיור

חוזה שכירות עם עורך דין מי משלם

חוזה שכירות דירה עורך דין

עורכי דין הסכם שכירות

תביעות שוכרים

שוכר חלופי

סיום תקופת שכירות

עורך דין של שוכרי דירה

בעל הדירה מסרב להחזיר את צ'יק הביטחון