Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

[מומלץ!] ייפוי כוח נוטריוני

להצעת מחיר לחתימת נוטריון על ייפוי כוח או ייפוי כוח לבנק או כל אישור נוטריוני אחר, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

משרדה של עו"ד ונוטריון בתל אביב אודרי שמש רביע מעניק שירותי נוטריון בכל איזור המרכז. כמו כן מעניק המשרד שירותי תרגום נוטריוני, צוואה נוטריונית, אימות חתימה נוטריוני, ייפוי כח נוטריוני והכל לפי מחירון נוטריון 2021.

בנוסף, משרדי מעניק שירותי נוטריון בתל אביב, שירותי נוטריון בגבעתיים, שירותי נוטריון ברמת גן, שירותי נוטריון בבני ברק, שירותי נוטריון בבת ים ושירותי נוטריון בחולון.

הלכה למעשה משרדי עוסק בעבודה נוטריונית בשיתוף פעולה מלא עם צוות מתרגמים מעולים בכל השפות ועם למעלה משישים מתורגמנים שעברו הכשרה מקצועית. אני גם מייעצת רבות בהכנת מסמכי אישור תרגום נוטריוני הנדרשים לאישור בשגרירויות השונות.

 

[מומלץ!] ייפוי כוח נוטריוני| נוטריון בתל אביב

 

מה זה נוטריון?

נוטריון הוא  עורך דין שהוסמך על ידי משרד המשפטים לאמת, לאשר ולערוך מסמכים משפטיים. אישורו של הנוטריון על המסמכים מעניק להם דרגת אמינות גבוהה מבחינה ראייתית ואף נחשב כ"תעודה ציבורית" מבחינת הערך הראייתי. לפיכך אישורו של הנוטריון משמש כראייה משפטית חזקה בארץ ובעולם.

מה זה ייפוי כוח נוטריוני? ומתי נצטרך ייפוי כוח נוטריוני?

נתחיל מהסוף להתחלה- יפוי כוח נוטריוני נותן את האפשרות לתת לאדם שאינו עורך דין, לפעול בשמכם.

לרוב, חתימה על ייפוי כח ניתנת לעורך דין והיא אינה דורשת את נוכחותו של עורך הדין וניתן לחתום שלא בפניו. יחד עם זאת, במקרים ספציפיים המחוקק מחייב את חתימתו של עורך דין שהינו נוטריון על ייפוי כח שניתן לטובת צד שלישי במטרה שיהיה למסמך תוקף חוקי.

הלכה למעשה ישנם שני מקרים עיקריים שסעיף 20 לחוק הנוטריונים, תשל"ו -1976 (להלן: "החוק") קובע שנדרשים בהם הצדדים לחתימת נוטריון על ייפוי הכוח:

המקרה הראשון - הוא יפוי כוח כללי והמקרה השני - הוא יפוי כוח שעניינו עסקאות במקרקעין, הטעונות רישום בלשכת רישום המקרקעין

ייפוי כוח נוטריוני כללי - מעניק למיופה הכוח סמכות רחבה וכוללת לביצוע פעולות בשמו של מייפה הכוח. בשל היקף הסמכות הרחב שניתן למיופה הכוח במסגרת ייפוי כח זה, החליט המחוקק כי ראוי שיפוי כוח שכזה ייחתם בפני נוטריון.

ייפוי כוח לביצוע עסקת מקרקעין - בכל עסקת מקרקעין יש צורך לעשות ייפוי כוח נוטריוני. מאחר ועסקת מקרקעין דורשת רישום בטאבו ומאחר ועסקת מקרקעין היא בעלת השלכות כלכליות נרחבות, החליט המחוקק שייפוי כוח שכזה יאושר על ידי נוטריון בלבד. לפיכך, ייפוי כוח לביצוע עסקת מקרקעין שאושר על ידי נוטריון ישמש כראייה משפטית חזקה, ויגן על הצדדים במקרה של הפרת העסקה.

דוגמאות לייפוי כוח נוטריונים ספציפי:

ישנן פעולות נוספות שבהן באפשרותכם לייפות את כוחו של כל אדם אחר לביצוע פעולות אלו. כך לצורך הדוגמא, ניתן לתת לאדם אחר ייפוי כח ספציפי לגשת בעבורך לבנק ולבצע בו פעולות או לתת לאדם אחר ייפוי כח ספציפי לרכוש בעבורך תרופות בבית מרקחת של הקופה שבה הינך רשום.

יפוי כוח לבנק – באמצעות נוטריון -  יפוי כוח לבנק למשכנתא הוא חיוני לשם קבלת הלוואת משכנתא מהבנק במעמד רכישת דירה או נכס. במקרים אלו נדרשים הלווים לחתום על ייפוי כוח לבנק. יפוי הכוח הנוטריוני נועד להבטיח את זכויות הבנק במקרה שהלווים – אלו שנדרשים לחתום בפני הנוטריון, יפרו את התחייבויותיהם ולא יעמדו בהחזרי ההלוואה לבנק. לפיכך, ללא המצאת ייפוי כוח נוטריוני לבנק, הלוואת המשכנתא לא תאושר.

חשוב להדגיש כי חתימה על ייפוי כח ספציפי או ייפוי כח כללי בפני נוטריון היא "בעלת ערך ראייתי חזק" יותר מחתימה בפני עורך דין רגיל שכן נוטריון מוחזק כחתימה בפני רשות.

 

אז איך עובד התהליך של אישור ייפוי כוח נוטריוני? איזה מסמכים נדרש מכם להביא?

על הנוטריון לזהות את החותם לעל ייפוי הכוח, לוודא כי הבין את נוסח יפוי הכח הנוטריוני הנדרש(כללי או ספציפי) ולאמת את חתימתו בפניו, כפי שיפורט להלן:

אם כן, על החותם להתייצב באופן אישי במשרדו של הנוטריון (למעט החריג בו הנוטריון מגיע עד לביתו של הלקוח, כפי שיפורט בהמשך המאמר). על הלקוח להצטייד בתעודת זהות, או דרכון ישראלי או של מדינה זרה ולהציגם בפני נוטריון המאמת את ייפוי הכוח.

על פי החוק חלה חובה על הנוטריון לזהות את החותמים באופן אישי ולוודא כי הם מבינים משמעות ייפוי הכוח עליו הם חותמים, וחתמו בעצמם.

ביטול ייפוי כוח נוטריוני:

להלן המקרים בהם ניתן לבטל את ייפוי הכח הנוטריוני:

ייפוי הכוח ניתן לתקופה מוגבלת- אם נתת לצד שלישי ייפוי כוח נוטריוני בזמן ששהית בחו"ל לתקופה ארוכה וכעת אתה חוזר ארצה, כל מה שצריך לעשות הוא להודיע ל ביטולו לנוטריון והוא יעדכן זאת בספריו.

א. ייפוי הכוח בוטל על ידי מייפה הכוח.

ב. מייפה הכוח או מיופה הכוח נפטר.

ג. מייפה הכוח או מיופה הכוח הפך ללא כשיר מבחינה קוגניטיבית. כך למשל, חלה בדימנציה /אלצהיימר, כך שאינו כשיר משפטית.

ד. חלפו למעלה מעשר שנים ממועד החתימה על ייפוי כוח.

ביטול ייפוי כוח לצורך עסקת מקרקעין-   

ביטול ייפוי כוח נוטריוני במקרה כזה הוא מורכב יותר. הואיל ובעסקת מקרקעין ייפוי הכוח חייב להיות מוגדר כ"ייפוי כוח בלתי חוזר", קרי, בלתי ניתן לביטול, הרי שלמיופה הכוח אסור לבטל את ייפוי הכוח אחרי החתימה, וההסכם יהיה מחויב להתקיים  בכל מצב(גם במקרה מוות או התדרדרות רפואית).

לפיכך, ייפוי כוח כזה יהיה ניתן לביטול רק אם המיופה החליט על כך או שהוכח בבית המשפט שהוא ניתן במרמה.

 כמה עולה ייפוי כוח נוטריוני?

ייפוי כוח נוטריוני – מחיר: מחירון שרותי נוטריון 2021

מחירי נוטריון קבועים ומעוגנים בחוק, מה שאומר שעבור כל פעולה ואישור של הנוטריון תשלמו סכום קבוע וידוע מראש. מחירי שירותי הנוטריון מעוגנים בחוק ומתעדכנים משנה לשנה על ידי המחוקק ומשרד המשפטים ומושפעים ממדד המחירים לצרכן. להלן המחירים המעודכנים לשנת 2021 ללא מע"מ:

מחיר אימות חתימה של חותם ראשון יעלה 167 ₪.

מחיר אימות כל חתימה נוספת יעלה 66 ₪.

מחיר העתקים נוספים של אימות החתימה יעלו כ-66 ₪ להעתק.

כמה עולה ייפוי כוח נוטריוני ספציפי?

עלות אימות ייפוי כוח נוטריוני ספציפי היא קבועה לפי התעריף שנקבע בחוק והוא עומד על 167 ש"ח לכל חתימה לא כולל מע,מ.

כמה עולה ייפוי כח נוטריוני כללי?

עלות אימות ייפוי כוח נוטריוני כללי היא קבועה לפי התעריף שנקבע בחוק והוא עומד על  167 ש"ח לכל חתימה לא כולל מע"מ.

כמה עולה ניסוח ייפוי כח?

עלות הכנת ייפוי כח כללי באנגלית או בעברית הינה בהתאם לשיקול דעתו של כל נוטריון ותלויה בכל מקרה לגופו.

נוטריון עד הבית:  שירות נוטריוני בבית הלקוח

במידה ואין ביכולתכם לצאת מהבית מסיבה בריאותית ו/או בכל מקרה בו אין ברצונכם להטריח את עצמכם להגיע למשרדנו מטעמי נוחות, נוטריון ממשרדנו יוכל להגיע עד אליכם. במקרה כזה מחיר שירותו של הנוטריון יהיה גבוה יותר, אבל חשוב לציין כי המחיר עדיין נשאר מפוקח וקבוע בחוק. מחירה של כל פעולה של הנוטריון מחוץ למשרדו תעלה כ-543 ₪ לשעה הראשונה, וכ-167 ₪ לכל חצי שעה נוספת, לפני מע"מ והכל בהתאם לחוק ולתקנות.

להצעת מחיר לחתימת נוטריון על ייפוי כוח או ייפוי כוח לבנק או כל אישור נוטריוני אחר, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

תגיות:

אימות חתימה נוטריוני

שירותי נוטריון

תרגום נוטריוני

שירותי צוואה נוטריונית​

שירותי אישור נוטריוני

שירותי אימות חתימה

שירותי תרגום נוטריון

שירותי הסכם ממון נוטריוני

שירותי ייפוי כח נוטריוני

תעריף מחירון כל שירותי נוטריון

שירותי תרגום בכל השפות

מה זה אפוסטיל?

מהו אפוסטיל?

מה זה נוטריון?

מהו נוטריון?

אפוסטיל משרד החוץ

אשרור תעודת נישואין לחתימת אפוסטיל

אישור יציאת קטין לחו"ל

אישור נוטריוני להוצאת קטין לחו"ל

הסכם הורות משותפת

נוטריונים מומלצים

נוטריון מומלץ

עלות חתימה אצל נוטריון

מחיר נוטריון

ייפוי כוח לבנק למשכנתאות

מחירון נוטריון

נוטריונים מומלצים בתל אביב

נוטריון מומלץ בתל אביב

נוטריונית