Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

נוטריון בתל אביב 24/7

להצעת מחיר לחתימת נוטריון על ייפוי כוח או ייפוי כוח לצורך משכנתא או כל אישור נוטריוני אחר, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

משרדה של עו"ד ונוטריון בתל אביב אודרי שמש רביע מעניק שירותי נוטריון בכל איזור המרכז. כמו כן מעניק המשרד שירותי תרגום נוטריוני, צוואה נוטריונית, אימות חתימה נוטריוני, ייפוי כח נוטריוני והכל לפי מחירון נוטריון 2021.

בנוסף, משרדי מעניק שירותי נוטריון בתל אביב, שירותי נוטריון בגבעתיים, שירותי נוטריון ברמת גן, שירותי נוטריון בבני ברק, שירותי נוטריון בבת ים ושירותי נוטריון בחולון.

הלכה למעשה משרדי עוסק בעבודה נוטריונית בשיתוף פעולה מלא עם צוות מתרגמים מעולים בכל השפות ועם למעלה משישים מתורגמנים שעברו הכשרה מקצועית. אני גם מייעצת רבות בהכנת מסמכי אישור תרגום נוטריוני הנדרשים לאישור בשגרירויות השונות.

נוטריון בתל אביב 24/7

מהו נוטריון?

נוטריון הוא  עורך דין שהוסמך על ידי משרד המשפטים לאמת, לאשר ולערוך מסמכים משפטיים. אישורו של הנוטריון על המסמכים מעניק להם דרגת אמינות גבוהה מבחינה ראייתית ואף נחשב כ"תעודה ציבורית" מבחינת הערך הראייתי. לפיכך אישורו של הנוטריון משמש כראייה משפטית חזקה בארץ ובעולם.

מהו ייפוי כוח נוטריוני? ואימתי יש בו צורך?

נתחיל מהסוף להתחלה- יפוי כוח נוטריוני נותן את האפשרות לתת לאדם שאינו עורך דין, לפעול בשמכם.

לרוב, חתימה על ייפוי כח ניתנת לעורך דין והיא אינה דורשת את נוכחותו של עורך הדין וניתן לחתום שלא בפניו. יחד עם זאת, במקרים ספציפיים המחוקק מחייב את חתימתו של עורך דין שהינו נוטריון על ייפוי כח שניתן לטובת צד שלישי במטרה שיהיה למסמך תוקף חוקי.

קיימים שני מקרים עיקריים שסעיף 20 לחוק הנוטריונים, תשל"ו -1976 (להלן: "החוק") קובע שנדרשים בהם הצדדים לחתימת נוטריון על ייפוי הכוח:

המקרה הראשון - הוא יפוי כוח כללי - המעניק למיופה הכוח סמכות רחבה וכוללת לביצוע פעולות בשמו של מייפה הכוח. בשל היקף הסמכות הרחב שניתן למיופה הכוח במסגרת ייפוי כח זה, החליט המחוקק כי ראוי שיפוי כוח שכזה ייחתם בפני נוטריון.

 והמקרה השני - ייפוי כוח לביצוע עסקת מקרקעין - בכל עסקת מקרקעין יש צורך לעשות ייפוי כוח נוטריוני. מאחר ועסקת מקרקעין דורשת רישום בטאבו ומאחר ועסקת מקרקעין היא בעלת השלכות כלכליות נרחבות, החליט המחוקק שייפוי כוח שכזה יאושר על ידי נוטריון בלבד. לפיכך, ייפוי כוח לביצוע עסקת מקרקעין שאושר על ידי נוטריון ישמש כראייה משפטית חזקה, ויגן על הצדדים במקרה של הפרת העסקה.

 חשוב להדגיש כי חתימה על ייפוי כח כללי בפני נוטריון היא "בעלת ערך ראייתי חזק" יותר מחתימה בפני עורך דין רגיל שכן נוטריון מוחזק כחתימה בפני רשות.

 נוטריון – סמכויות נוספות

ישנם שירותם חשובים נוספים שבסמכותו של הנוטריון:

אישור נכונות תרגום: במידה ואתם נדרשים להגיש למוסדות כלשהם מסמך משפטי ממדינה זרה, יהיה עליכם לפנות לנוטריון לצורך תרגום המסמך. באפשרות הנוטריון לתרגם את המסמך או לאשר את נכונות התרגום שבוצע על ידי המתורגמן.

יפוי כוח לבנק – באמצעות נוטריון -  יפוי כוח לבנק למשכנתא הוא חיוני לשם קבלת הלוואת משכנתא מהבנק במעמד רכישת דירה או נכס. במקרים אלו נדרשים הלווים לחתום על ייפוי כוח לבנק. יפוי הכוח הנוטריוני נועד להבטיח את זכויות הבנק במקרה שהלווים – אלו שנדרשים לחתום בפני הנוטריון, יפרו את התחייבויותיהם ולא יעמדו בהחזרי ההלוואה לבנק. לפיכך, ללא המצאת ייפוי כוח נוטריוני לבנק, הלוואת המשכנתא לא תאושר.

 צוואה נוטריונית: סמכות המוקנית לנוטריון בחוק הירושה לעשיית צוואה כרשות והיא זהה לסמכות של שופט.

חשוב הבהיר כי כשזוג פונה לנוטריון במטרה לקבל אישור הסכם ממון בפני נוטריון, על הנוטריון לוודא אם בכוונת הזוג להתחתן. ללא חתונה, לא יהיה ניתן לאכוף את המסמך.

אישור הסכם ממון:  בני זוג המבקשים לחתום על הסכם ממון טרם נישואיהם, נדרשים לפנות אל נוטריון או בית המשפט לצורף אישור ההסכם.

ייפוי כוח נוטריוני – מחיר. כמה עולה ייפוי כוח נוטריוני?

מחירי נוטריון קבועים ומעוגנים בחוק, מה שאומר שעבור כל פעולה ואישור של הנוטריון תשלמו סכום קבוע וידוע מראש. מחירי שירותי הנוטריון מעוגנים בחוק ומתעדכנים משנה לשנה על ידי המחוקק ומשרד המשפטים. להלן המחירים המעודכנים לשנת 2021 ללא מע"מ:

מחיר אימות חתימה של חותם ראשון יעלה 167 ₪.

מחיר אימות כל חתימה נוספת יעלה 66 ₪.

מחיר העתקים נוספים של אימות החתימה יעלו כ-66 ₪ להעתק.

כמה עולה ייפוי כוח נוטריוני ספציפי?

עלות אימות ייפוי כוח נוטריוני ספציפי היא קבועה לפי התעריף שנקבע בחוק והוא עומד על 167 ש"ח לכל חתימה לא כולל מע" .

כמה עולה ייפוי כח נוטריוני כללי?

עלות אימות ייפוי כוח נוטריוני כללי היא קבועה לפי התעריף שנקבע בחוק והוא עומד על  167 ש"ח לכל חתימה לא כולל מע"מ.

נוטריון עד הבית

במידה ואין ביכולתכם לצאת מהבית מסיבה בריאותית ו/או בכל מקרה בו אין ברצונכם להגיע למשרדנו מטעמי נוחות, נוטריון יוכל להגיע אליכם. במקרה כזה מחיר שירותו של הנוטריון יהיה גבוה יותר, אבל חשוב לציין כי המחיר עדיין נשאר מפוקח וקבוע בחוק. מחירה של כל פעולה של הנוטריון מחוץ למשרדו תעלה כ-543 ₪ לשעה הראשונה, וכ-167 ₪ לכל חצי שעה נוספת, לפני מע"מ והכל בהתאם לחוק ולתקנות.

מה זה אפוסטיל?

על מנת לאמת את המסמך הנוטריוני שנחתם בארץ, בעת השימוש בו בחוץ לארץ, התפתח מוסד ה"אפוסטיל". על פי אמנה בינלאומית שנחתמה בהאג בשנת 1961 ואשר מדינת ישראל היא צד לה, יכול עובד ציבור ישראלי לאשר כי מסמך נוטריוני מסוים נחתם על ידי נוטריון ישראלי מוסמך. אישור זה דרוש לשם אימות העובדה כי החתום על המסמך כנוטריון הוא אכן נוטריון המוסמך לחתום על המסמך המוצג בחוץ לארץ. אפוסטיל מסוג זה תקף בכל מדינה החתומה על האמנה. על האמנה חתומות רוב מדינות אירופה וארצות הברית ומדינות רבות נוספות.

להצעת מחיר לחתימת נוטריון על ייפוי כוח או ייפוי כוח לבנק או כל אישור נוטריוני אחר, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

תגיות:

אימות חתימה נוטריוני

שירותי נוטריון

תרגום נוטריוני

שירותי צוואה נוטריונית​

שירותי אישור נוטריוני

שירותי אימות חתימה

שירותי תרגום נוטריון

שירותי הסכם ממון נוטריוני

שירותי ייפוי כח נוטריוני

תעריף מחירון כל שירותי נוטריון

שירותי תרגום בכל השפות

מה זה אפוסטיל?

מהו אפוסטיל?

מה זה נוטריון?

מהו נוטריון?

אפוסטיל משרד החוץ

אשרור תעודת נישאוין לחתימת אפוסטיל

אישור יציאת קטין לחו"ל

הסכם הורות משותפת

נוטריונים מומלצים

עלות חתימה אצל נוטריון

מחיר נוטריון

ייפוי כוח לבנק למשכנתאות

מחירון נוטריון

נוטריונים מומלצים בתל אביב

נוטריון מומלץ בתל אביב

נוטריונית