Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

ייפוי כוח נוטריוני מחיר 2023|מחיר אישור נוטריון

להצעת מחיר לאישור ייפוי כוח נוטריוני או כל אישור נוטריוני אחר, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

משרדה של עו"ד ונוטריון אודרי שמש רביע שוכן בלב מרכז העסקים של תל אביב ומעניק שירותי נוטריון בכל איזור המרכז ועד לבית הלקוח. כמו כן מעניק המשרד שירותי תרגום נוטריוני, צוואה נוטריונית, אימות חתימה נוטריוני, ייפוי כח נוטריוני והכל לפי מחירון נוטריון 2021. למשרדנו שנות ניסיון רבות בתחום וידע מקצועי נרחב הניתן במקצועיות ובאדיבות.

ייפוי כוח נוטריוני מחיר 2023|מחיר אישור נוטריון

מה זה ייפוי כוח נוטריוני?

קיימים ייפוי כח מסוגים שונים, כגון: ייפוי כוח כללי, ייפוי כוח בלתי חוזר, ייפוי כוח ספציפי, ייפוי כוח לביצוע עסקה במקרקעין ועוד.

לרוב חתימה על ייפוי כח לעורך דין אינה דורשת את נוכחותו של עורך הדין וניתן לחתום עליו שלא בפניו.

יחד עם זאת ישנם ייפוי כוח שהחוק דורש את אישורם ואימות חתימתם של נותני ייפוי הכח על ידי נוטריון.

הלכה למעשה, יפוי כוח נוטריוני נותן את האפשרות לתת לאדם שאינו עורך דין, לפעול בשמכם, כאשר המסגרת החוקית לכך נובעת מחוק השליחות, התשכ"ה –  1965 וחוק הנוטריונים, תשל"ו -1976.

מהם המקרים בהם יש צורך באישור של נוטריון?

סעיף 20 לחוק הנוטריונים קובע 2 מקרים עיקריים בהם יהיה צורך באישור של נוטריון על ייפויי הכוח:

המקרה הראשון - הוא יפוי כוח כללי.

המקרה השני - הוא יפוי כוח שעניינו עסקאות במקרקעין, הטעונות רישום בלשכת רישום המקרקעין.

מהו ייפוי כוח כללי?

ייפוי כוח כללי - מעניק למיופה הכוח סמכות רחבה וכוללת לביצוע פעולות בשמו של מייפה הכוח. בשל היקף הסמכות הרחב שניתן למיופה הכוח במסגרת ייפוי כח זה, החליט המחוקק כי ראוי שיפוי כוח שכזה ייחתם בפני נוטריון.

מהו ייפוי כוח לביצוע עסקת מקרקעין?

ייפוי כוח לביצוע עסקת מקרקעין – מאחר ועסקת מקרקעין דורשת רישום בטאבו ומאחר ועסקת מקרקעין היא בעלת השלכות כלכליות נרחבות, החליט המחוקק שיש צורך בייפוי כוח שיאושר על ידי נוטריון בלבד. לפיכך, ייפוי כוח לביצוע עסקת מקרקעין שאושר על ידי נוטריון ישמש כראייה משפטית חזקה, ויגן על הצדדים במקרה של הפרת העסקה.

בנוסף לשני ייפוי כוח שהוזכרו לעיל, ישנם גם ייפוי כוח ספציפיים שבאפשרותכם לתת לצד שלישי ושהם דורשים אישור של נוטריון:

כך לצורך הדוגמא, ניתן לתת לאדם אחר ייפוי כח ספציפי לגשת בעבורכם לבנק ולבצע בו פעולות או לתת לאדם אחר ייפוי כח ספציפי לרכוש בעבורכם תרופות בבית מרקחת של הקופה שבה הינך רשום.

יפוי כוח לבנק – באמצעות נוטריון -  יפוי כוח לבנק למשכנתא הוא חיוני לשם קבלת הלוואת משכנתא מהבנק במעמד רכישת דירה או נכס. במקרים אלו נדרשים הלווים לחתום על ייפוי כוח לבנק. יפוי הכוח הנוטריוני נועד להבטיח את זכויות הבנק במקרה שהלווים – אלו שנדרשים לחתום בפני הנוטריון, יפרו את התחייבויותיהם ולא יעמדו בהחזרי ההלוואה לבנק. לפיכך, ללא המצאת ייפוי כוח נוטריוני לבנק, הלוואת המשכנתא לא תאושר.

תהליך אישור ייפוי הכח הנוטריוני:

על הנוטריון לזהות את החותם לעל ייפוי הכוח, לוודא כי הבין את נוסח יפוי הכח הנוטריוני הנדרש(כללי או ספציפי) ולאמת את חתימתו בפניו.

לפיכך, על החותם להתייצב באופן אישי במשרדו של הנוטריון. על הלקוח להצטייד בתעודת זהות, או דרכון ישראלי או של מדינה זרה ולהציגם בפני נוטריון המאמת את ייפוי הכוח.

על פי החוק חלה חובה על הנוטריון לזהות את החותמים באופן אישי ולוודא כי הם מבינים משמעות ייפוי הכוח עליו הם חותמים, וחתמו בעצמם.

האם ניתן לבטל ייפוי כוח נוטריוני?

להלן המקרים בהם ניתן לבטל את ייפוי הכח הנוטריוני:

ייפוי הכוח ניתן לתקופה מוגבלת- אם נתת לצד שלישי ייפוי כוח נוטריוני בזמן ששהית בחו"ל לתקופה ארוכה וכעת אתה חוזר ארצה, כל מה שצריך לעשות הוא להודיע ל ביטולו לנוטריון והוא יעדכן זאת בספריו.

ייפוי הכוח בוטל על ידי מייפה הכוח.

מייפה הכוח או מיופה הכוח נפטר.

מייפה הכוח או מיופה הכוח הפך ללא כשיר מבחינה קוגניטיבית. כך למשל, חלה בדימנציה /אלצהיימר, כך שאינו כשיר משפטית.

חלפו למעלה מעשר שנים ממועד החתימה על ייפוי כוח.

ביטול ייפוי כוח לצורך עסקת מקרקעין-   

ביטול ייפוי כוח נוטריוני במקרה כזה הוא מורכב יותר. הואיל ובעסקת מקרקעין ייפוי הכוח חייב להיות מוגדר כ"ייפוי כוח בלתי חוזר", קרי, בלתי ניתן לביטול, הרי שלמיופה הכוח אסור לבטל את ייפוי הכוח אחרי החתימה, וההסכם יהיה מחויב להתקיים  בכל מצב(גם במקרה מוות או התדרדרות רפואית).

לפיכך, ייפוי כוח כזה יהיה ניתן לביטול רק אם המיופה החליט על כך או שהוכח בבית המשפט שהוא ניתן במרמה.

כמה עולה ייפוי כוח של נוטריון?

מחיר ייפוי כוח נוטריוני –

מחירי אישור הנוטריון קבועים ומעוגנים בחוק, מה שאומר שעבור כל פעולה ואישור של הנוטריון תשלמו סכום קבוע וידוע מראש. להלן המחירים המעודכנים לשנת 2023 ללא מע"מ:

מחיר אימות חתימה של חותם ראשון יעלה 178 ₪.

מחיר אימות כל חתימה נוספת יעלה 70 ₪.

מחיר העתקים נוספים של אימות החתימה יעלו כ-₪70 להעתק.

נוטריון עד הבית:  שירות נוטריוני עד לבית הלקוח

במידה ואין ביכולתכם לצאת מהבית מסיבה בריאותית ו/או בכל מקרה בו אין ברצונכם להטריח את עצמכם להגיע למשרדנו מטעמי נוחות, נוטריון ממשרדנו יוכל להגיע עד אליכם. במקרה כזה מחיר שירותו של הנוטריון יהיה גבוה יותר, אבל חשוב לציין כי המחיר עדיין נשאר מפוקח וקבוע בחוק. מחירה של כל פעולה של הנוטריון מחוץ למשרדו תעלה כ-543 ₪ לשעה הראשונה, וכ-167 ₪ לכל חצי שעה נוספת, לפני מע"מ והכל בהתאם לחוק ולתקנות. יצויין כי השירות ניתן בכל הארץ.

להצעת מחיר לאישור ייפוי כוח נוטריוני או כל אישור נוטריוני אחר, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

תגיות:

אימות חתימה נוטריוני

שירותי נוטריון

תרגום נוטריוני

שירותי צוואה נוטריונית​

שירותי אישור נוטריוני

שירותי אימות חתימה

שירותי תרגום נוטריון

שירותי הסכם ממון נוטריוני

שירותי ייפוי כח נוטריוני

תעריף מחירון כל שירותי נוטריון

שירותי תרגום בכל השפות

מה זה אפוסטיל?

מהו אפוסטיל?

מה זה נוטריון?

מהו נוטריון?

אפוסטיל משרד החוץ

אשרור תעודת נישואין לחתימת אפוסטיל

אישור יציאת קטין לחו"ל

אישור נוטריוני להוצאת קטין לחו"ל

הסכם הורות משותפת

נוטריונים מומלצים

נוטריון מומלץ

עלות חתימה אצל נוטריון

מחיר נוטריון

ייפוי כוח לבנק למשכנתאות

מחירון נוטריון

יפוי כוח נוטריון תל אביב

נוטריון בתל אביב

נוטריון תל אביב

נוטריון מרכז תל אביב

נוטריון רישיון קנאביס

נוטריון תצהיר 

נוטריונים מומלצים בתל אביב

נוטריון מומלץ בתל אביב

נוטריונית