Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

נוטריון עד לבית החולים-זמינות מיידית|נוטריון עד הבית  

זקוקים לנוטריון שיגיע עד אליכם? אודרי שמש רביע, עו"ד ונוטריון מתמחה במתן כל שירותי נוטריון באופן מקצועי, יעיל ובהתחשבות מלאה בצרכי ונוחות הלקוח. שרות מהיר עד הבית. אימות, אישור עריכת מסמכים משפטיים ועוד.

להצעת מחיר לאישור מסמך נוטריוני עד לבית החולים ו/או דיור מוגן ו/או לבית הלקוח, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

נוטריון עד לבית החולים- זמינות מיידית|נוטריון עד הבית

נוטריון עד בית החולים:

משרדנו ערוך לשלוח נוטריון גם במקרים בהם אדם מאושפז בבית חולים והוא במצב סיעודי שאינו מאפשר לו לטפל בענייניו.

במצבים כאלה המאושפז ו/או החולה נאלץ לייפות את כוחם של הקרובים אליו לטפל בענייניו עקב אי מסוגלותו התפקודית באמצעות יפוי כוח כללי המצריך אישור של נוטריון מוסמך ומקצועי.

תנאי החוק והתקנות באישור נוטריוני בבית החולים(תעודה רפואית):

סעיף 4(ה) לתקנות הנוטריונים קובע כללים מפורשים בכל מקרה בו נוטריון מגיע לאמת חתימת מסמך אצל מאושפז או חולה המרותק למיטתו, והכל כדלקמן:

"לא יתן נוטריון אישור על עשיית פעולה בפניו אם המבקש לבצע את הפעולה מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, כל עוד לא הוצגה בפניו תעודה רפואית לפי טופס שבתוספת הראשונה שהוצאה ביום עשיית הפעולה; התעודה הרפואית תצורף לעותק האישור שיישמר בידי הנוטריון."

נוהל קבלת תעודה רפואית מבית-החולים

החלטת הועדה הנוטריונית הארצית מיום 7.1.2016 בעניין:

הועדה דנה בגיבוש נוהל שיסדיר את אופן מתן התעודה הרפואית באמצעות רופא של בית החולים, בשיתוף עם משרד הבריאות, במסגרתו נסקרו בקצרה העקרונות שיהוו מצע לגיבושו של הנוהל המבוקש:
א. על פי תקנות הנוטריונים, כל פעולה נוטריונית, הנעשית ע"י אדם המאושפז בבית חולים, צריכה להיות מלווה בתעודה רפואית הנושאת את תאריך יום ביצוע הפעולה, אשר מאשרת את כשירותו הרפואית של מבקש השרות לעשות את אותה פעולה בפני נוטריון. לצורך כך, נזקקים הנוטריונים לרופא במוסד בו מאושפז מבקש השרות.
ב. על הנוטריון לפנות בכתב אל מנהל המחלקה בה מאושפז מבקש השרות. הבקשה תכלול הסבר קצר על סוג הפעולה הנוטריונית אשר המאושפז מבקש לעשות, מבלי שתהיה פגיעה בחיסיון עו"ד-לקוח.
לבקשה יצורף עותק ריק של התעודה הרפואית לפי הדוגמא שבתוספת הראשונה לתקנות הנוטריונים, על מנת שמנהל המחלקה ו/או הרופא יידע מראש את מהות האישור המבוקש.
ג. מנהל המחלקה יתאם עם הנוטריון מועד לבדיקה הרפואית ולעשיית הפעולה הנוטריונית, זאת בתוך פרק זמן שלא יעלה על 7 ימים באופן רגיל, ויכול שיעשה תוך פרק זמן קצר יותר במקרה דחוף שנסיבותיו יפורטו בכתב הבקשה הנ"ל.
ד. במועד המתואם, ייפגש הנוטריון טרם הבדיקה עם הרופא, שהוסמך ע"י מנהל המחלקה למתן השירות, ויציידו בתעודה רפואית (אם אין בידי הרופא התעודה לפי התקנות).לאחר הבדיקה (ובהנחה שמבקש השירות כשיר), ימלא הרופא את התעודה וימסור אותה לידי הנוטריון.
ה. התעודה עצמה או תוכנה לא יימסרו לצד שלישי ע"י הנוטריון, מבלי לקבל את אישור מבקש השירות על הסרת החיסיון הרפואי.
ו. אם מצא הרופא, כי מבקש השרות איננו כשיר לעשות פעולה בפני הנוטריון, יודיע הרופא לנוטריון את החלטתו / קביעתו.
ז. מאחר שהתעודה הרפואית הנ"ל אינה תעודה המונפקת לצורך או אגב ריפוי אלא לצורך משפטי, תישקל קביעת אגרה בגין קבלת התעודה, שבעלותה יישא מבקש השירות.

עורכת הדין אודרי שמש רביע מומחה בתחום הנוטריון ומספקת שירותים נרחבים נוספים לרבות עריכת מסמכים, עריכת צוואות, תרגום משפטי וכו'. ליוו צמוד של עורך דין נוטריון מקצועי לכל אורך התהליך וקבלת שירות מהיר ואדיב

להצעת מחיר לאישור מסמך נוטריוני עד לבית החולים ו/או הדיור המוגן ו/או לבית הלקוח, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: תגיות:

תגיות:

אימות חתימה נוטריוני

שירותי נוטריון

שירותי ייפוי כוח מתמשך 

שירותי נוטריון עד בית החולים

שירותי נוטריון ליציאת קטין מהארץ

שירותינוטריון עד בית האבות

אימות חתימה בפני נוטריון ליפוי כח כללי (אדם מוגבל, שוהה בחו"ל)

אימות חתימה ליפוי כח בנק למשכנתאות

יפוי כח בלתי חוזר

אימות חתימה ליפוי כח נוטריון – רכישת דירה וכיו"ב 

שירותי נוטריון לידועים בציבור

אישורי נוטריון על אימות חתימה בכל נושא אחר

אישור צוואה ע"י נוטריון 

אימות הסכם ממון טרום נישואין ע"י נוטריון 

תצהירים נוטריונים 

אישור נוטריון של אישורי אפוסטיל 

תרגום נוטריוני (בכל השפות)

אישורי חיים

תרגום מסמכים ציבוריים 

תרגום מסמכים פרטיים - תעודת נישואין, תעודת גירושין, אישור העתק, אישורי הסכמי ממון ועוד 

הכנת כתבי-הרשאה / יפויי כח למיניהם 

כל אישור נוטריון אחר, לצרכי הלקוח ובהתאם לחוק 

אישור נוטריוני לרכישת דירה 

צוואה נוטריונית

תרגום נוטריוני על מסמכי גילוי מרצון 

תרגום נוטריוני

שירותי צוואה נוטריונית​

שירותי אישור נוטריוני

שירותי אימות חתימה

שירותי תרגום נוטריון

שירותי הסכם ממון נוטריוני

שירותי ייפוי כח נוטריוני

תעריף מחירון כל שירותי נוטריון

שירותי תרגום בכל השפות

מה זה אפוסטיל?

מהו אפוסטיל?

מה זה נוטריון?

מהו נוטריון?

אפוסטיל משרד החוץ

אשרור תעודת נישאוין לחתימת אפוסטיל

אישור יציאת קטין לחו"ל

הסכם הורות משותפת

נוטריונים מומלצים

עלות חתימה אצל נוטריון

מחיר נוטריון

ייפוי כוח לבנק למשכנתאות

מחירון נוטריון

נוטריונים מומלצים בתל אביב

נוטריון מומלץ בתל אביב

נוטריונית

 תרגום נוטריוני