Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

אישור נוטריוני- אישור נוטריון מעודכן לשנת 2023

להצעת מחיר לאישור נוטריוני של ייפוי כוח או אישור תרגום נוטריוני או כל אישור נוטריוני אחר שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

משרדה של עו"ד ונוטריון בתל אביב אודרי שמש רביע מעניק שירותי נוטריון בכל איזור המרכז. כמו כן מעניק המשרד שירותי תרגום נוטריוני, צוואה נוטריונית, אימות חתימה נוטריוני, ייפוי כח נוטריוני והכל לפי מחירון נוטריון 2021.

בנוסף, משרדי מעניק שירותי נוטריון בתל אביב, שירותי נוטריון בגבעתיים, שירותי נוטריון ברמת גן, שירותי נוטריון בבני ברק, שירותי נוטריון בבת ים ושירותי נוטריון בחולון.

אישור נוטריוני- אישור נוטריון מעודכן לשנת 2023

ישנם מסמכים מסויימים שדורשים אישור נוטריוני על מת לקבל תוקף. לרוב המסמכים הנפוצים הדורשים אישור נוטריוני הם ייפוי כוח נוטריוני לבנק או אישור תרגום.

על מנת שהמסמכים המפורטים לעיל, יוכרו כרשמיים, מקוריים ומוסמכים, הם טעונים אישור נוטריוני, ובלעדיו לא יהא כל תוקף משפטי מחייב למסמכים אלו.

הדרישה לאישור נוטריוני מבוססת על סעיף 19 לחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976 אשר קובע כדלקמן: "אישורו של נוטריון לפי חוק זה והתקנות על פיו, יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת, לדברי הנוטריון ולמעשיו ולדברי אחרים ולמעשיהם שאמרו או עשו בפניו, הכל כאמור באישור".

תקנה 9(ב) לתקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977 קובעת שנוסח האישורים הנוטריונים יהיה בהתאם לטפסים שבתוספת השנייה.

סוגי אישורי נוטריון:

סמכויות הנוטריון פורטו בסעיף 7 לחוק כדלהלן:

  (1) לאמת חתימה על מסמך

  (2) לאשר שהחתום על מסמך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך

  (3) לאשר נכונותו של העתק מסמך

  (4) לאשר נכונותו של תרגום מסמך

  (5) לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת

  (6) לאשר שאדם פלוני חי

  (7) לאשר נכונותה של רשימת מצאי

  (8) לערוך העדה של מסמך סחיר

  (9) לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר

  (10) להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר

  (11) לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין

להלן ניתן הסבר קצר וממצה אודות אישורי הנוטריון הנפוצים שהינם אישור נוטריוני של ייפוי כוח ואישור נוטריוני לנכונות התרגום:

אישור ייפוי כוח נוטריוני:

בעבודת הנוטריון קיימים אישורים נוטריונים שונים עם טפסים נוטריונים, חותמת אדומה וסרט. הנפוצים שבהם הם אישור נוטריון לתרגום וכן ייפוי הכוח הנוטריוני. 

בהתאם לסעיף 20 לחוק הנוטריונים, יפוי כוח כללי או יפוי כוח לעשות עסקה במקרקעין, הניתנים לאדם שאינו עו"ד, חייבים להיות מאושרים ע"י נוטריון. קביעה זו של המחוקק כי אין להסתפק ביפוי כוח רגיל ואפילו יאושר ע"י עו"ד, וכי נדרש יפוי כוח נוטריוני, לאחר שהנוטריון בדק את זהות החותם-מייפה הכוח, ואת רצונו והבנתו, נדרשת לאור הכוח הרב הטמון ביפויי כוח אלו. חריג להוראה זו נקבע בחוק לשכת עורכי הדין הקובע כי יפוי כח לעו"ד, המאשר את חתימת מייפה הכח, תקפה גם ללא אישור נוטריוני.

אישור נוטריון לנכונות תרגום:

מדובר במקרה בו לקוח פונה אל נוטריון על מנת לתרגם מסמך מסוים,על מנת לבצע את התרגום חייב הנוטריון או מישהו מטעמו לדעת את שפת המקור ושפת התרגום של המסמך ברמה גבוהה כשל שפת אם. מאחר ותרגום נוטריוני מהווה הוכחה לאמיתות התרגום, ניתן להשתמש במסמך תרגום נוטריוני מול גופים מוסדיים רבים בבתי המשפט.

המקור החוקי לכך מצוי בסעיף 19 לחוק הנוטריונים הקובע כי אישור נוטריוני מהווה ראיה מספקת בהליך משפטי.  לפיכך, המחוקק קבע כי רק נוטריון יהא מוסמך להפיק אישור תרגום נוטריוני שיהיה לו מעמד רשמי.

כמה עולה נוטריון? – מחירון נוטריון 2023

אישור ייפוי כוח נוטריוני – מחיר. כמה עולה אישור ייפוי כוח נוטריוני

מחירי נוטריון קבועים ומעוגנים בחוק, מה שאומר שעבור כל פעולה ואישור של הנוטריון תשלמו סכום קבוע וידוע מראש. מחירי שירותי הנוטריון מעוגנים בחוק ומתעדכנים משנה לשנה על ידי המחוקק ומשרד המשפטים. להלן המחירים המעודכנים לשנת 2023 ללא מע"מ:

אימות חתימה על מסמך
 • אימות של יחיד על מסמך כחותם ראשון: סך 178 ש”ח
 • כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך: סך 70 ש”ח
 • אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת (אדם אחר או תאגיד) היה מוסמך לכך: סך 70 ש”ח
 • לכל אישור (העתק) נוסף: 70 ש”ח
 • אם השירות הנ”ל כרוך בתרגום המסמך בידי הנוטריון: תוספת 50% מן השכר הקבוע עבור תרגום (ראה בהמשך).

אישור העתק צילומי של מסמך (‘נאמן למקור’)

 • לעמוד הראשון: סך 70 ש”ח
 • לכל עמוד נוסף: סך 5 ש”ח
 • לכל אישור (העתק) נוסף עבור העמוד הראשון: סך 23 ש”ח; ולכל עמוד נוסף: סך 5 ש”ח

אישור נכונות של תרגום- תרגום נוטריוני:

 • עד מאה המלים הראשונות בתרגום: סך 224 ש”ח
 • לכל מאה מלים נוספות או חלק מהן עד אלף מלים: סך 178 ש”ח
 • לכל מאה מלים נוספות או חלק מהן מעל אלף המלים הראשונות: סך 86 ש”ח
 • לכל אישור (העתק) נוסף: סך 70 ש”ח

אישור עשיית צוואה בפני נוטריון- צוואה נוטריונית:

 • לחותם ראשון: סך 259 ש”ח.
 • לכל חותם נוסף: סך 132 ש”ח
 • לכל אישור (העתק) נוסף: סך 79 ש”ח

תעודת חיים- אישור שפלוני נמצא בחיים

 • סך 178 ש”ח

תצהיר נוטריוני: קבלה ואישור של הצהרה שניתנה בשבועה או בדרך אחרת 

 • למצהיר הראשון: סך 180 ש”ח
 • לכל מצהיר נוסף: סך 72 ש”ח
 • עבור כל אישור (העתק) נוסף: 70 ש”ח

עו"ד ונוטריון אודרי שמש רביע מוסמכת להפיק את האישורים הנוטריונים הנדרשים, ומשרדנו ערוך לספק את האישורים במהירות ובשירות מהיר ואדיב.

האם נדרש גם אישור אפוסטיל לאישור נכונות התרגום?

על מנת לאמת את המסמך הנוטריוני שנחתם בארץ ותורגם בארץ, בעת השימוש בו בחוץ לארץ, התפתח מוסד ה"אפוסטיל". על פי אמנה בינלאומית שנחתמה בהאג בשנת 1961 ואשר מדינת ישראל היא צד לה, יכול עובד ציבור ישראלי לאשר כי מסמך נוטריוני מסוים נחתם על ידי נוטריון ישראלי מוסמך. אישור זה דרוש לשם אימות העובדה כי החתום על המסמך כנוטריון הוא אכן נוטריון המוסמך לחתום על המסמך המוצג בחוץ לארץ. אפוסטיל מסוג זה תקף בכל מדינה החתומה על האמנה. על האמנה חתומות רוב מדינות אירופה וארצות הברית ומדינות רבות נוספות.

להצעת מחיר לאישור נוטריוני של ייפוי כוח או אישור תרגום נוטריוני או כל אישור נוטריוני אחר, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

תגיות:

אימות חתימה נוטריוני

שירותי נוטריון

נוטריון תל אביב

נוטריון בולגרית

נוטריון צרפתית

נוטריון הולנדית

נוטריון גרמנית

תרגום נוטריוני

שירותי צוואה נוטריונית​

שירותי אישור נוטריוני

שירותי אימות חתימה

שירותי תרגום נוטריון

שירותי הסכם ממון נוטריוני

שירותי ייפוי כח נוטריוני

תעריף מחירון כל שירותי נוטריון

שירותי תרגום בכל השפות

מה זה אפוסטיל?

מהו אפוסטיל?

מה זה נוטריון?

מהו נוטריון?

נוטריון בנק

אישור תרגום נוטריון

אישור תרגום נוטריוני

אפוסטיל משרד החוץ

אשרור תעודת נישאוין לחתימת אפוסטיל

אישור יציאת קטין לחו"ל

הסכם הורות משותפת

נוטריונים מומלצים

עלות חתימה אצל נוטריון

מחיר נוטריון

ייפוי כוח לבנק למשכנתאות

מחירון נוטריון

צוואה נוטריונית

נוטריונים מומלצים בתל אביב

נוטריון מומלץ בתל אביב

מחיר נוטריון

עלות נוטריון