Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

[מומלץ!] נוטריון במרכז תל אביב - לפרטים: 050-8684663

להצעת מחיר לאישור נוטריוני של ייפוי כוח או אישור תרגום נוטריוני או כל אישור נוטריוני אחר, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

משרדה של עו"ד ונוטריון במרכז תל אביב אודרי שמש רביע מעניק שירותי נוטריון בכל איזור המרכז. כמו כן מעניק המשרד שירותי תרגום נוטריוני, צוואה נוטריונית, אימות חתימה נוטריוני, ייפוי כח נוטריוני והכל לפי מחירון נוטריון 2021.

בנוסף, משרדי מעניק שירותי נוטריון בתל אביב, שירותי נוטריון בגבעתיים, שירותי נוטריון ברמת גן, שירותי נוטריון בבני ברק, שירותי נוטריון בבת ים ושירותי נוטריון בחולון.

[מומלץ!] נוטריון במרכז תל אביב - לפרטים: 050-8684663

ישנם מסמכים מסויימים שדורשים אישור נוטריוני על מת לקבל תוקף. לרוב המסמכים הנפוצים הדורשים אישור נוטריוני הם ייפוי כוח נוטריוני לבנק או אישור נכונות התרגום.

על מנת שהמסמכים המפורטים לעיל, יוכרו כרשמיים, מקוריים ומוסמכים, הם טעונים אישור נוטריוני, ובלעדיו לא יהא כל תוקף משפטי מחייב למסמכים אלו.

הדרישה לאישור נוטריוני מבוססת על סעיף 19 לחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976 אשר קובע כדלקמן: "אישורו של נוטריון לפי חוק זה והתקנות על פיו, יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת, לדברי הנוטריון ולמעשיו ולדברי אחרים ולמעשיהם שאמרו או עשו בפניו, הכל כאמור באישור".

סוגי אישורי נוטריון:

סמכויות הנוטריון פורטו בסעיף 7 לחוק כדלהלן:

  (1) לאמת חתימה על מסמך

  (2) לאשר שהחתום על מסמך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך

  (3) לאשר נכונותו של העתק מסמך

  (4) לאשר נכונותו של תרגום מסמך

  (5) לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת

  (6) לאשר שאדם פלוני חי

  (7) לאשר נכונותה של רשימת מצאי

  (8) לערוך העדה של מסמך סחיר

  (9) לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר

  (10) להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר

  (11) לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין

להלן ניתן הסבר קצר וממצה אודות שני אישור הנוטריון הנפוצים שהינם אישור ייפוי כוח נוטריוני ואישור נוטריוני לנכונות התרגום:

אישור ייפוי כוח נוטריוני:

בהתאם לסעיף 20 לחוק הנוטריונים, יפוי כוח כללי או יפוי כוח לעשות עסקה במקרקעין, הניתנים לאדם שאינו עו"ד, חייבים להיות מאושרים ע"י נוטריון. קביעה זו של המחוקק כי אין להסתפק ביפוי כוח רגיל ואפילו יאושר ע"י עו"ד, וכי נדרש יפוי כוח נוטריוני, לאחר שהנוטריון בדק את זהות החותם-מייפה הכוח, ואת רצונו והבנתו, נדרשת לאור הכוח הרב הטמון ביפויי כוח אלו. חריג להוראה זו נקבע בחוק לשכת עורכי הדין הקובע כי יפוי כח לעו"ד, המאשר את חתימת מייפה הכח, תקפה גם ללא אישור נוטריוני.

אישור נוטריון לנכונות תרגום:

מדובר במקרה בו לקוח פונה אל נוטריון על מנת לתרגם מסמך מסוים,על מנת לבצע את התרגום חייב הנוטריון או מישהו מטעמו לדעת את שפת המקור ושפת התרגום של המסמך ברמה גבוהה כשל שפת אם. מאחר ותרגום נוטריוני מהווה הוכחה לאמיתות התרגום, ניתן להשתמש במסמך תרגום נוטריוני מול גופים מוסדיים רבים בבתי המשפט.

אישור תרגום הניתן על ידי נוטריון הוא אישור רשמי במדינת ישראל כי התרגום תואם ונאמן למקור. האישור ניתן על מסמכים רשמיים שונים כמו תעודות זהות ודרכונים, תצהירים, אישורי מיסים. כמו כן האישור ניתן גם על אישורי ותעודות לימודים המוגשים לרשויות או מוסדות אשר דורשים אישור נוטריון שהתרגום נכון.

המקור החוקי לכך מצוי בסעיף 19 לחוק הנוטריונים הקובע כי אישור נוטריוני מהווה ראיה מספקת בהליך משפטי.  לפיכך, המחוקק קבע כי רק נוטריון יהא מוסמך להפיק אישור תרגום נוטריוני שיהיה לו מעמד רשמי.

לקבלת אישור נכונות תרגום נוטריוני יש לפנות לנוטריון מוסמך, אשר שולט בשפת המקור ובשפת התרגום.

אישור ייפוי כוח נוטריוני – מחיר. כמה עולה אישור ייפוי כוח נוטריוני

מחירי נוטריון קבועים ומעוגנים בחוק, מה שאומר שעבור כל פעולה ואישור של הנוטריון תשלמו סכום קבוע וידוע מראש. מחירי שירותי הנוטריון מעוגנים בחוק ומתעדכנים משנה לשנה על ידי המחוקק ומשרד המשפטים. להלן המחירים המעודכנים לשנת 2021 ללא מע"מ:

מחיר אימות חתימה של חותם ראשון יעלה 167 ₪.

מחיר אימות כל חתימה נוספת יעלה 66 ₪.

מחיר העתקים נוספים של אימות החתימה יעלו כ-66 ₪ להעתק.

תרגום נוטריוני – מחיר- כמה עולה אישור תרגום נטריוני:

מחיר אישור נכונות התרגום הינו קבוע על פי חוק ומעוגן בחוק הנוטריונים.

נכון לשנת 2021, העלות של תרגום נוטריוני (לפני הוספת מע"מ) היא:

עד מאה המילים הראשונות בתרגום –  209 ש"ח

לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים – 165 ש"ח

לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות – 80 ש"ח

ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון – 66 ש"ח

עו"ד ונוטריון אודרי שמש רביע מוסמכת להפיק את האישורים הנוטריונים הנדרשים, ומשרדנו ערוך לספק את האישורים במהירות ובשירות מהיר ואדיב.

האם נדרש גם אישור אפוסטיל לאישור נכונות התרגום?

על מנת לאמת את המסמך הנוטריוני שנחתם בארץ ותורגם בארץ, בעת השימוש בו בחוץ לארץ, התפתח מוסד ה"אפוסטיל". על פי אמנה בינלאומית שנחתמה בהאג בשנת 1961 ואשר מדינת ישראל היא צד לה, יכול עובד ציבור ישראלי לאשר כי מסמך נוטריוני מסוים נחתם על ידי נוטריון ישראלי מוסמך. אישור זה דרוש לשם אימות העובדה כי החתום על המסמך כנוטריון הוא אכן נוטריון המוסמך לחתום על המסמך המוצג בחוץ לארץ. אפוסטיל מסוג זה תקף בכל מדינה החתומה על האמנה. על האמנה חתומות רוב מדינות אירופה וארצות הברית ומדינות רבות נוספות.

להצעת מחיר לאישור נוטריוני של ייפוי כוח או אישור תרגום נוטריוני או כל אישור נוטריוני אחר, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

תגיות:

אימות חתימה נוטריוני

שירותי נוטריון

תרגום נוטריוני

שירותי צוואה נוטריונית​

שירותי אישור נוטריוני

שירותי אימות חתימה

שירותי תרגום נוטריון

שירותי הסכם ממון נוטריוני

שירותי ייפוי כח נוטריוני

תעריף מחירון כל שירותי נוטריון

שירותי תרגום בכל השפות

מה זה אפוסטיל?

מהו אפוסטיל?

מה זה נוטריון?

מהו נוטריון?

אפוסטיל משרד החוץ

אשרור תעודת נישאוין לחתימת אפוסטיל

אישור יציאת קטין לחו"ל

הסכם הורות משותפת

נוטריונים מומלצים

עלות חתימה אצל נוטריון

מחיר נוטריון

ייפוי כוח לבנק למשכנתאות

מחירון נוטריון

נוטריונים מומלצים בתל אביב

נוטריון מומלץ בתל אביב

נוטריונית