Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

תרגום תקנון חברה על ידי נוטריון מוסמך|תרגום נוטריוני של תקנון חברה

זקוקים לתרגום נוטריוני של תקנון חברה? זקוקים לתרגום מסמכים של חברה לרשם החברות? זקוקים לתרגום תזכיר חברה?  אודרי שמש רביע, עו"ד ונוטריון מתמחה במתן כל שירותי הנוטריון בכל רחבי הארץ לרבות תרגום נוטריוני באופן מקצועי, יעיל ובהתחשבות מלאה בצרכי ונוחות הלקוח. שרות מהיר עד הבית. אימות, אישור עריכת מסמכים משפטיים ועוד.

להצעת מחיר לאישור מסמך נוטריוני עד לבית הלקוח, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

 

תרגום תקנון חברה על ידי נוטריון מוסמך|תרגום נוטריוני של תקנון חברה

מה זה תקנון חברה?

תקנון חברה  (AOA – Article of association) הוא מסמך התאגדות שנדרש על פי חוק בכל חברה, ומהווה חוזה חוקי בין החברה לבעלי מניותיה וכן בין בעלי המניות לבין עצמם.

מטרתו העיקרית של התקנון היא להסדיר את אופן ההתנהלות של הגורמים השונים בחברה בכדי להבטיח את פעילותה השוטפת.

התקנון אחד המסמכים הנדרשים לפתיחת חברה אצל רשם החברות, ועליו לכלול לפחות ארבעה סעיפים: שם החברה, פירוט מטרותיה, אחריות בעלי המניות והון המניות הרשום והמוקצה בחברה.

בנוסף, ניתן לכלול בתקנון גם סעיפים המתייחסים לפעולת הדירקטוריון וסמכויותיו, אופן ההצבעה באסיפות, חלוקת דיווידנדים/רווחים ועוד. 

מתי יש צורך לתרגם את תקנון החברה? תרגום נוטריוני של תקנון חברה:

לעיתים חברה נדרשת להגיש לרשות מנהלית ו/א לרשם החברות את תקנון החברה או תזכיר החברה או מסמכים תאגידיים שונים כשהם מתורגמים לשפה העברית.

לרוב התרגום נחוץ על מנת שהציבור יוכל לעיין בתקנון החברה ולחילופין לצורך ההתרחבות העסקית של החברה במדינות נוספות בעולם.

בכל מקרה בו נדרשתם להגיש תרגום תקנון חברה או תרגום תזכיר חברה לרשות מנהלית ו/או לרשם החברות, ישנם כללים קבועים ברשם התאגידים המורים שיש להגיש מסמכים אלה כאשר הם מתורגמים לשפה העברית בצירוף אישור נוטריוני באשר לנכונות התרגום של המסמך (למעט מסמכים הכתובים בשפה האנגלית- הסבר מפורט יובא בהמשך המאמר).

אם כן, על מנת שתקנון החברה ותזכיר החברה שאינם כתובים בעברית או אנגלית, יוכרו כרשמיים, מקוריים ומוסמכים, הם טעונים אישור נוטריוני, ובלעדיו לא יהא כל תוקף משפטי מחייב למסמכים אלו. המקור החוקי לכך מצוי בסעיף 19 לחוק הנוטריונים הקובע כי אישור נוטריוני מהווה ראיה מספקת בהליך משפטי ובפני מוסדות רשמיים כגון רשם החברות.

הואיל ותרגום תקנון הינו דבר מורכב, בין היתר, בשל המונחים המשפטיים המופיעים בו, חשוב מאוד לבחור בנוטריון בעל ידע משפטי ומקצועי אשר יש לו ניסיון רב בתרגום מסמכים מורכבים מעין אלה.

עו"ד ונוטריון אודרי שמש רביע ניסיון רב בתרגום תקנון חברה ומסמכים תאגידיים נוספים לשפות רבות ובכל רחבי הארץ ומשרדה ערוך לספק את האישורים והתרגומים הנוטריונים במהירות, במקצועיות תוך מתן שירות אדיב ובמחירים הוגנים ביותר.

מחיר תרגום נוטריוני של תקנון חברה – עלות תרגום נוטריוני של תקנון חברה/תזכיר חברה/מסמך תאגידי אחר:

מחיר אישור נכונות התרגום של תקנון החברה או מסמכי תאגיד אחרים הינו קבוע על פי חוק ומעוגן בחוק הנוטריונים.

נכון לשנת 2021, העלות של תרגום נוטריוני (לפני הוספת מע"מ) היא:

עד מאה המילים הראשונות בתרגום –  209 ש"ח

לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים – 165 ש"ח

לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות – 80 ש"ח

ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון – 66 ₪

הגשת תרגום תקנון חברה לרשם החברות בשפה האנגלית:

ביום 17.5.2016 נכנסו לתוקף תקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) (תיקון), התשע"ו-2016 (להלן: "התקנות").

בתקנות אלה נקבע כי תקנון חברה בשפה האנגלית, יוגש בצירוף תרגום המסמך לשפה העברית ובצירוף אישור החברה בדבר נאותות התרגום. על גבי התרגום הנלווה יצוין באופן בולט לעין כי "התרגום הוא כלי עזר לשם הקלה בהבנת המסמך באנגלית בלבד". חשוב להדגיש כי מסמך שלא יוגש כאמור יסורב.

אם כן, למשרדנו ניסיון רב וידע מקצועי ומשפטי בתרגום תקנון הכתוב באנגלית לעברית או בתרגום תקנון מעברית לאנגלית ואנו נשמח לסייע לכם בעניין זה ובמחירים הוגנים.

לנוחיותכם, להלן קישור לאתר רשם החברות ובו הסבר מפורט אודות הכללים בדבר הגשת תקנון חברה הכתוב בשפה האנגלית:

https://www.gov.il/he/Departments/General/official_language

תרגום מקצועי ואיכותי של תקנון חברה:

בין אם אתם נדרשים לתרגום נוטריוני או לתרגום רגיל עם אישור נאותות מטעם החברה(כשמדובר בתרגום של תקנון מאנגלית)  חשוב מאוד לעמוד בכללים המוקפדים של רשם החברות ולדאוג לתרגום איכותי ומקצועי של התקנון , אחרת הדבר יגרום לכם לעיכובים בירוקרטיים רבים עד כדי סכנה שבקשתכם תסורב ו/או תידרשו להגישה מחדש.

כאמור, לעו"ד ונוטריון אודרי שמש רביע ניסיון רב שנים בתהליכים אלה ומשרדנו ישמח לסייע לכם בכל אישור ותרגום הדרוש לכם, תוך מתן שירות מקצועי, מהיר, אדיב והכל במחיר הוגן.

זקוקים לתרגום נוטריוני של תקנון חברה? זקוקים לתרגום מסמכים של חברה לרשם החברות? זקוקים לתרגום תזכיר חברה?  אודרי שמש רביע, עו"ד ונוטריון מתמחה במתן כל שירותי הנוטריון בכל רחבי הארץ לרבות תרגום נוטריוני באופן מקצועי, יעיל ובהתחשבות מלאה בצרכי ונוחות הלקוח. שרות מהיר עד הבית. אימות, אישור עריכת מסמכים משפטיים ועוד.

להצעת מחיר לאישור מסמך נוטריוני עד לבית הלקוח, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

 תגיות:

תרגום תקנון

תקנון חברה באנגלית

תקנון אתר באנגלית

תקנון לדוגמה

תרגום נוטריון אתר

תרגום תקנון אתר

תרגום נוטריוני של תקנון חברה מלונדון

תרגום נוטריוני של תקנון חברה מחו"ל

תרגום נוטריון של תקנון מארה"ב

תרגום תקנון באנגלית

תרגום משפטי של תקנון חברה

תרגום נוטריוני לאנגלית

Article of association

תקנון לדוגמא

תקנון אתר באנגלית

תרגום תעודת התאגדות של חברה

תרגום נוטריוני של תעודת התאגדות

תרגום תזכיר ותקנון חברה

תרגום תזכיר של חברה

תרגום תזכיר חברה

תרגום נוטריוני של תזכיר חברה

תקנון החברה- תרגום לאנגלית

תרגום תעודת התאגדות

תרגום תקנון עם אישור נאותות מטעם החברה

רשם החברות תרגום נוטריון

תרגום נוטריוני של מסמכים תאגידיים

רשם החברות תקנון

תרגום תקנון לעברית

תרגום תקנון חברה מעברית לאנגלית

תרגום תקנון חברה מאנגלית לעברית

הנחיות להגשת מסמכים בשפות זרות

משרד המשפטים רשות התאגידים

אישור הסכם ממון על ידי נוטריון

אימות חתימה

תרגום נוטריוני

אימות צוואה

תרגום נוטריוני

ייפוי כוח כללי

ייפוי כוח נוטריוני

אישור נוטריוני

אישור אפוסטיל

צוואה נוטריונית