Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

ייפוי כח מתמשך-שאלות ותשובות 2022

 

עו"ד אודרי שמש רביע בעלת ניסיון רב בעריכת ייפוי כח מתמשך והיא נמנית על עורכי הדין הראשונים שהוסמכו לעריכת ייפוי כח מתמשך. כתוצאה מכך, עורכת הדין אודרי שמש רביע צברה ניסיון וידע רב אשר מקנה ללקוחותיה את השקט הנפשי ואת הידיעה שהם בידיים טובות.

עו"ד אודרי שמש רביע מתמחה בהכנת ייפוי כח מתמשך בפריסה ארצית ומלווה את תהליך הגשת המסמך והפקדתו אצל האפוטרופוס הכללי באופן מקוון, תוך מתן ייעוץ מקצועי ומשפטי מקיף.

 ליצירת קשר עם משרדנו ולקבלת  הצעת מחיר הוגנת בגין עריכת ייפוי כח מתמשך, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו מענה בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

 

ייפוי כוח מתמשך- שאלות ותשובות 2022

מהו ייפוי כוח מתמשך?

תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962 (להלן: "החוק") מהווה את המסגרת החוקית לעריכת ייפוי כוח מתמשך.

זהו מסמך משפטי המופקד אצל האפוטרופוס הכללי ומאפשר לכל אדם כשיר מגיל 18 ומעלה לבחור ולהחליט מי יהיה האדם או האנשים  שייכנסו בנעליו וידאגו לזכויותיו הבריאותיות, הכלכליות והאישיות, אם וכאשר הוא לא יהיה מסוגל לעשות כן.

באמצעות חתימה על מסמך ייפוי כוח מתמשך ניתן מייפה הכח יוכל לקבוע הוראות ביצוע ספציפיות המתייחסות לאופן הטיפול בו, לרבות עקרונות מנחים לעתיד בענייני גוף או רכוש.

האדם שבו  יבחר מייפה הכח לטפל בענייניו כאמור לעיל, ייקרא מיופה כח ו/או ממונה. כמו כן, למייפה הכח ניתן לקרוא גם ממנה.

אם כן, ניתן לראות כי הסדרתו של ייפוי הכח המתמשך היא זכותו וחובתו של כל אדם המעוניין בשקט נפשי ואיכות חיים מטיבה בעת הזיקנה או במקרים בהם חס וחלילה יהפוך לחולה סיעודי (בעקבות תאונה או מחלה) ולא יוכל לקבל החלטות ו/או לנהל את ענייניו.

אם כן, ייפוי הכח המשפטי מאפשר לנו להיות בשליטה גם כשאנו מאבדים מכשירותנו ושמירה על איכות חיים מטיבה, נכונה לנו וכפי שהיינו רוצים.  

חשוב לדעת: ייפוי הכח המתמשך צריך להיחתם על ידי עורך דין הרשום בלשכת עורכי הדין, אשר עבר הכשרה מתאימה והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפויי כוח מתמשכים. את רשימת עוה"ד שהוסמכו ניתן למצוא באתר לשכת עורכי הדין.

להלן לינק לאתר לשכת עורכי הדין ובו רשימת כל עורכי הדין שהוסמכו לחתום על ייפוי כוח מתמשך ע"פ חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב 1962:

http://www.israelbar.org.il/article_inner.asp?pgId=384804&catId=1138

עורכת הדין אודרי שמש רביע עברה הכשרה מתאימה והוסמכה על ידי האפוטרופוס הכללי ומשרד המשפטים לערוך יפוי כח מתמשך באופן מיומן, מקצועי ואדיב!

מהם סוגי העניינים שניתן לכלול בייפוי הכח המתמשך?

ייפוי כוח מתמשך יכול לחול על עניינים רכושיים ועל עניינים אישיים (שיכולים
לכלול גם את העניינים הרפואיים), כולם או חלקם, הכול בהתאם לרצון מייפה הכח.

ייפוי כוח מתמשך לעניינים רכושיים – משמעו סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות הנוגעות לנכסים, לכספים ולהתחייבויות של מייפה הכח, לרבות ניהול חשבונות הבנק אופן השקעת הכספים, ניהול נכסי נדל"ן או עסק, מיצוי זכויות ועוד.

כל לצורך הדוגמא, מייפה הכוח יכול לקבוע במסגרת הטיפול בענייניו הרכושיים  כי הממונה ימכור או ישכיר את ביתו בנסיבות מסוימות או להנחותו להשקיע את כספיו בדרך מסוימת.

בנוסף, מוצע להתייחס בייפוי הכוח גם לרכוש עתידי שצפוי ו/או עתיד להתקבל ממקורות שונים )כספי ירושה, פיצויים, זכייה וכו') ולסמכות מיופה הכוח לקבלו/לנהלו ומה השימוש שקצוי שייעשה בו.

ייפוי כוח מתמשך לעניינים אישיים – משמעו מתן סמכות לממונה לקבל החלטות ולבצע פעולות ביחס לכלל העניינים לרבות העניינים הרפואיים, כך לצורך העניין לדאוג לרווחת חיוו של מייפה הכח לרבות בסיפוק צרכיו היומיומיים (מזון וביגוד למשל), בשמירה על אורח חייו התרבותי ו/או הדתי, בהבאתו של מייפה הכח לחוגים ומועדונים, מעקביים רפואיים שגרתיים, הבאתו לרופאים הספציפיים שמטפלים בו ועוד.

בנוסף, מייפה הכח יכול לקבוע במסגרת ענייניו האישיים שמקום מגוריו בעתיד יהיה ביתו, וכי המעבר לסידור חוץ ביתי ייעשה בנסיבות מסוימות בלבד ולדיור מוגן מסויים.

ייפוי כוח מתמשך שעוסק בעניינים רפואיים – מייפה הכוח יכול לקבוע במסגרת ענייניו הרפואיים את סוג ו/או זהות הרופאים המטפלים המועדפים. בעניינים מסוימים מייפה הכח יכול להסמיך את הממונה לקבל החלטה על טיפול או אשפוז פסיכיאטרי של מיופה הכח. במקרה שכזה, יש צורך לקבל הסבר גם מפסיכיאטר ולחתום בפניו על הסמכה כאמור.

חשוב לדעת: למייפה הכח שמורה הזכות לערוך ייפוי כח מתמשך בעניינים רפואיים בלבד וניתן לערוך ולחתום על מסמך זה גם בפני עורך דין וגם בפני בעל מקצוע טיפולי – אח, רופא, פסיכולוג או עובד סוציאלי.

מי ייבחר למיופה הכח? מהם השיקולים העיקריים שיש להפעיל בבחירת זהות מיופה הכח?

מי יכול להתמנות כמיופה כח:  מיופה הכוח חייב להיות אדם מעל גיל 18. מטבע הדברים, על מיופה הכוח להיות בעל יכולת לנהל את ענייניו של מייפה הכח, כך שהוא צריך להיות כשיר מבחינה משפטית לבצע פעולות אלה.

ככל שמדובר בענייני רכוש, לא ניתן למנות מיופה כוח אם הוא הוכרז כפושט רגל, אלא אם כן ניתן לו הפטר לאחר הכרזתו או אם הוא נקבע ע"י בנק ישראל כלקוח מוגבל חמור .

זאת ועוד, במטרה למנוע ניצול וניגוד עניינים מול מייפה הכח,  נקבע בחוק שלא יכול להתמנות כמיופה כוח מי שמספק למייפה הכח שירותים מסוימים תמורת תשלום – ובכלל זה, עורך דין או בעל מקצוע אחר שבפניו נערך ייפוי הכוח וכןן מי שמספק תמורת תשלום לממנה מגורים או טיפול רפואי, סוציאלי, סיעודי או שיקומי (אלא אם הוא קרוב משפחה של הממנה(.

השיקולים העיקריים בבחירת מיופה הכוח:

 חשוב שבחירת הממונה תתבסס על בחירה אישית של מייפה הכח ועל מערכות יחסים משפחתיות או חברתיות של קרבה ואמון. בלא מעט מקרים, מייפה הכח בוחר בן משפחה, אדם אחר הקרוב אליו או איש מקצוע המהימנים עליו ואשר הוא סומך עליהם לשמש כמיופי כוחו.

בחירה במיופה הכח צריכה להיעשות מתוך רצון חופשי ולא כדי לרצות מישהו או כדי לא לפגוע בו. מדובר בהחלטה משמעותית אשר תשפיע על חייך המחייבת בחינת שיקולים ענייניים.

כך לצורך העניין, חשוב לשקול האם התקשורת ביניכם היא טובה דיה, האם מיופה הכוח מכיר אותך, מכיר את רצונותייך ובחירותייך, האם אתה סמוך ובטוח שהוא יפעל לטובתך, האם הוא מתנהל באופן אחראי בענייניו, האם יתאפשר לו לו להיות זמין ונגיש למילוי התפקיד וכו'.

 ניתן גם למנות אדם מסוים לתפקיד מיופה הכוח בשל מקצועיותו, למשל במקרים של ריבוי נכסים או קשר ארוך שנים ויחסי אמון עם בעל מקצוע מסוים כגון עו"ד או רואה חשבון.

יש צורך לקבל את הסכמתו המלאה של  מיופה הכח לשמש בתפקידו זה ובתוך כך עליו לחום על ייפוי הכח המתמשך.

יש לקבל את הסכמת מיופה הכוח לתפקידו ובתוך כך עליו לחתום על ייפוי הכח המתמשך ולאמת את חתימתו מוך עורך דין.

קבלת הסכמת מיופה הכוח לתפקיד:

יש לקבל את הסכמתו של מיופה הכוח להתמנות כמיופה כוח ולפעול בהתאם להנחיותיו של מייפה הכח בייפוי הכוח המתמשך. לפיכך, על מיופה הכח להכיר את תוכנו של ייפוי הכוח המתמשך ולחתום עליו בפני עורך דין. לפני החתימה, על עורך הדין שעורך את ייפוי הכח המתמשך לתת למיופה הכח הסבר על סמכויותיו, אחריותו וכלל המשמעויות הנובעות מכך.

יש להחתים את מיופה הכח גם על טופס וויתור סודיות לצורך בדיקת תנאי כשירותו לתפקיד כפי שנקבעו בחוק ופורטו לעיל.

ניתן להסמיך מספר מיופי כח וכן למנות מיופה כח חליפי- 

ניתן למנות מיופה כח אחד ויותר כך שאין מגבלה כמותית על בחירת מספר מיופי כוח. כך לדוגמא,  ניתן לקבוע כי מיופה כח אחד שמבין בתחום הרפואי (רופא/אח וכו') יהיה אחראי לעניינים רפואיים  ואילו מיופה כח אחר ידאג לעניינים רכושיים. ניתן לקבוע מיופה כוח יחיד שיכול להיות אחראי לכל העניינים או לחלקם או לקבוע מספר מיופי כוח, בין אם לאותו עניין או לעניינים שונים ולהגדיר את שיתוף הפעולה ביניהם. יתרון של מינוי מספר מיופי כוח הוא שהם יוכלו לגבות אחד את השני במידת הצורך.

מיופה כח חליפי: כדי להבטיח שייפוי הכוח המתמשך לא יפקע במקרה שמיופה הכוח הראשון לא יוכל לבצע את תפקידו מכל סיבה שהיא אנו ממליצים למנות גם מיופה כח חליפי.

מהו תפקידו של מיופה הכח? מהן הסמכויות והחובות של מיופה הכח?

תפקידו של מיופה הכח:

על פי החוק, מיופה הכוח מחויב לפעול בשקידה, במיומנות, במסירות ללא שהתרשל ולנהוג בתום לב תוך כדי שהוא שומר על ענייניו של מייפה הכוח, כבודו ועצמאותו (ככל שניתן). כמו כן, עליו לפעול לטובת ענייניו של מייפה הכוח לרבות עם רצונותיו כפי שהובאו בייפוי הכח המתמשך ולאור היכרותם.

ככל ומדובר בבעל מקצוע, חלה עליו החובה להפעיל את כישוריו המקצועיים במסירות ובמקצועיות כפי שבעל מקצוע סביר היה מפעיל כלפי לקוחו.

הסמכויות של מיופה הכח:

סמכויות לקבל החלטות בהתאם לייפוי הכח המתמשך: מיופה כוח מוסמך לקבל בשמו של מייפה הכח כל החלטה או לבצע כל פעולה בקשר לעניינים שנכללו בייפוי הכוח המתמשך, שאותן היה מייפה הכח  מוסמך לקבל או לבצע, הכול בהתאם להוראות החוק ולהנחיות מיפה הכח בייפוי הכוח המתמשך.

פעולות הדורשות הסמכה מפורשת בייפוי הכח המתמשך: פעולות אחרות מחייבות הסמכה מפורשת בייפוי הכוח המתמשך. המשמעות היא שאם אין התייחסות מפורשת אליהן בייפוי הכוח, מיופה הכוח לא יוכל לבצע אותן ללא אישור של בית המשפט. כך לצורך הדוגמא: מתן תרומות, מתנות או הלוואות בסכומים מסוימים.

פעולות המחייבות אישור של בית המשפט: ישנן פעולות המחייבות בכל מקרה אישור של בית המשפט בכדי שמיופה הכוח יוכל לבצען בשמו של מייפה הכח. להלן יובאו דוגמאות של פעולות אלה:

פעולות במקרקעין(המחאה או שעבוד של זכות לקבלת זכות במקרקעין).

מתן תרומה או הלוואה בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה על 100,000 ש"ח, כל עוד ניתנה לכך הסמכה בייפוי הכוח.

מתן ערבות.

פעולות הקשורות בעסקה אחת, ששוויין עולה על 500,000 ש"ח אם ניתנה הסמכה בייפוי הכוח, או על 100,000 ש"ח אם לא ניתנה הסמכה.

משיכת כספים מקופת גמל בניגוד להוראות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), כך למשל, משיכת כספים שלא במועדים ושהחוק מאשר ועוד ועוד.

קבלת מידע על ידי מיופה הכח: מיופה הכוח רשאי גם לקבל מידע בשם מיפה הכח בעניינים הקשורים לתפקידו, כך למשל, מידע רפואי או מידע פיננסי. מהבנקים ו/או גופי השקעות וכו'.

 על מיופה הכוח לרשום הערות על כך שקיים ייפוי כוח מתמשך בתוקף אצל רשויות מסוימות, למשל ניתן לרשום הערה בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) במטרה להגן על רכושו של מייפה הכח מפני צד שלישי שעלול לנצל את מייפה הכח או כדי למנוע ממנו עשיית פעולות ברכוש שאינן לטובתו בשלב שבו אינו כשיר.

פעולות שלא ניתן לכלול ולא יינתן להן תוקף גם אם יוזכרו בייפוי הכח המתמשך:

מיופה הכוח אינו יכול לבצע את הפעולות האלה בשם מייפה הכח-  פעולות שיש לבצען באופן אישי, כגון המרת דת, מתן גט, לקבל החלטות או לבצע פעולות שמייפה הכוח היה מוסמך לעשות כמיופה כוח או אפוטרופוס לאחר. מתן הסכמה למסירת ילד לאימוץ. השתתפות בבחירות. עריכת צוואה וקביעת שמות המוטבים קופות גמל/קרן פנסיה וכו'

בנוסף, מיופה הכח אינו יכול גם לבצע פעולות או הבעות רצון לפי חוק החולה הנוטה למות, כגון: ניתוחים, החייאה, חיבור למכשיר הנשמה, טיפולים כימותרפיים, הקרנות או דיאליזה, וכו', שכן לצורך כך לצורך פעולות אלה יש לערוך ייפוי כח לקבלת החלות על טיפול רפואי לפי חוק החולה הנוטה למות.

האם מיופה הכח מקבל שכר על מילוי תפקידו?

מיופה הכח רשאי לקבוע בייפוי הכוח המתמשך כי מיופה כוח יהיה זכאי לקבל שכר עבור ביצוע תפקידו. במקרה כזה יש חובה לציין זאת מפורשות ובאופן מפורט בייפוי הכוח המתמשך. כמו כן, יש צורך לנקוב בגובה השכר המאושר, באיזה אופן יהיה על מיופה הכוח לגבות את שכרו, מועדי התשלום וכל תנאי רלוונטי אחר.

במידה וייפוי הכח לא מציין דבר אודות שכר למיופה הכח, מיופה הכוח יהיה זכאי להחזר הוצאות סבירות שהוציא עבור האדם הממנה במסגרת מילוי תפקיד, כגון דמי נסיעות עבור מילוי תפקידו.

מנגנוני פיקוח: האם ניתן לחייב את מיופה הכח לדווח על פעולותיו?

מינוי ספר מיופי כח:

כפי שצויין לעיל, ניתן למנות בייפוי הכח המתמשך מספר מיופי כח ללא הגבלה. מינוי מספר מיופי כח מאפשר לייצר מנגנון פיקוח השומר על כך שזכויותיו של מייפה הכח לא ייפגעו ויהיו בפיקוח מתמיד. שכן הפיקוח במצב שדברים שכזה הוא פועל יוצא של מינוי מספר מיופי כח.

בנוסף לכך, קיימים שני מנגנוני פיקוח אפקטיביים נוספים שהם דיווח לאדם מיודע ו/או דיווח לאפוטרופוס הכללי, כפי שיפורט להלן:

דיווח לאדם מיודע

 (הממנה) רשאי לבחור אנשים נוספים שיהיה על מיופה הכוח ליידעם על כניסת ייפוי הכוח לתוקף וכן על פעולות והחלטות שהוא מבצע עבור הממנה.

על מייפה הכוח לציין בייפוי הכוח המתמשך שם של אדם אחד או יותר (אדם מיודע), שמיופה הכוח ידווח לו על החלטות או פעולות שביצע בנושאים שייפוי הכוח עוסק בהם. מייפה הכח רשאי לקבוע כי לאדם המיודע יועבר העתק מייפוי הכוח.

חשוב להדגיש כי האדם המיודע לא יהיה קרוב של מיופה הכוח (אלא אם מיופה הכוח הוא קרוב של הממנה) וכי הדיווח ייעשה במועדים ובאופן שקבע מייפה הכח.

משרדנו ממליץ לעשות שימוש באפשרות זו וכך ליצור גורם מפקח שיבחן את תפקודו של מיופה הכוח באופן ובתדירות שיקבעו על ידי מייפה הכח.

דיווח לאפוטרופוס הכללי

מייפה הכוח (הממנה) רשאי לבחור גם בהטלת פיקוח של האפוטרופוס הכללי על מיופה הכוח מיופה הכוח ידווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי.

על מייפה כח שבחר זאת בייפוי הכוח המתמשך להודיע על כך לאפוטרופוס הכללי עם הפקדת ייפוי הכוח.

במקרה זה, מיום כניסת ייפוי הכוח לתוקף יחולו על מיופה הכוח חובות הדיווח שחלות על אפוטרופוסים.

להלן קישור למאמר מפורט שכתבנו אודות חובות האפוטרופוס להגשת פרטה ודו"חות שנתיים:

https://www.audreylaw.co.il/index.php/en/2020-02-16-17-04-22/2020-01-31-13-23-45.html

מתי ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף?

ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף כאשר מייפה הכח לא יהיה מסוגל עוד להבין בדבר, כלומר, לא יהיה בעל מסוגלות להבין ולקבל החלטות באותם עניינים שנכללו בייפוי הכוח   המתמשך(אישיים/רפואיים/רכושיים).

כדי להמנע ממקרים של ניצול לרעה של מייפה הכח, הממונה לא יהיה רשאי להחליט בעצמו על כניסת ייפוי הכח לתוקף.

מייפה הכח (הממנה) יכול להחליט בייפוי הכוח באילו תנאים בדיוק ייפוי הכח ייכנס לתוקף. כך לצורך הדוגמא, ניתן לקבוע כי ייפוי הכח ייכנס לתוקף כאשר מייפה הכח יאושפז במוסד פסיכיאטרי או כאשר פסיכיאטר יקבע שהוא אינו כשיר, כמו כן, מייפה הכוח יכול לקבוע כי החלטה על כניסת ייפוי הכוח לתוקף תיעשה במשותף על ידי מיופה הכוח (הממונה) עם בת זוגו או ילדיו, שיוכלו לזהות כי במצבו הוא כבר אינו מסוגל להבין בדבר שלשמו ניתן ייפוי הכוח המתמשך.

במידה לא נקבעו תנאים בייפוי כוח באשר לכניסתו לתוקף, על מיופה הכח (הממונה) להודיע ל"מיודע" כי התקיימו התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף ואז למסור הצהרה על כך לאפוטרופוס הכללי, בצירוף חוות דעת מומחה, אם ישנה כזו . ייפוי הכוח ייכנס לתוקף רק לאחר שהאפוטרופוס הכללי יאשר זאת.

חשוב לדעת: לצורך כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, אין חובה כי האדם יאבד את כשרותו המשפטית, אך בהחלט ניתן לקבוע כי ייפוי הכוח המתמשך יהיה תקף גם למצב זה, ואז כניסת מיופה הכוח לתפקידו יכולה להיעשות במקום מינוי אפוטרופוס בעניינים הספציפיים שהוגדרו בייפוי הכוח המתמשך.

מתי ייפוי הכח המתמשך יפקע? באלו מקרים יהיה ניתן לבטל את ייפוי הכח המתמשך?

ייפוי כוח מתמשך יפקע בהתקיים אחד מהמקרים הבאים:

א. תנאי מסוים שהאדם קבע בייפוי הכוח התממש. למשל, מייפה הכח קבע שבמועד מסויים יפקע התוקף.

ב. מייפה הכוח או מיופה הכוח נפטרו.

ג. חל שינוי במצבו של מיופה הכוח והוא כבר אינו עומד בתנאים הנדרשים (למשל איבד את כשרותו או החליט שאינו מעוניין יותר לשמש כמיופה
   כח).

ד. מיופה הכוח מונה בשל היותו בעל מקצוע ודללו את רישיונו.

ה.מיופה הכוח הודיע בכתב למייפה הכוח (או לבן זוגו) שהוא אינו מעוניין לשמש עוד מיופה כוח.

ו. במקרה של גירושין בין מייפה הכח למיופה הכוח- למעט במקרים בהם נקבע אחרת בייפוי כוח המתמשך. כלל דומה יחול גם במקרה של ידוע 
   בציבור של מייפה הכח אשר חדל לנהל עמו משק בית משותף.

יש למסור הודעה על פקיעת ייפוי הכוח לאפוטרופוס הכללי:

במידה וייפוי הכח טרם נכנס לתוקף- על מייפה הכח להודיע על פקיעתו לאפוטרופוס הכללי.

במידה וייפוי הכח נכנס לתוקף- על מיופה הכח (הממונה) או מי מטעמו למסור הודעה על פקיעת ייפוי הכוח לאפוטרופוס.

ביטול ייפוי הכח המתמשך:

מייפה הכוח יכול לבטל את ייפוי הכוח מכל סיבה שהיא כל עוד הוא לא הגביל את עצמו במפורש בייפוי הכח עצמו וכל עוד הוא לא נכנס לתוקף.

במידה וייפוי הכח נכנס לתוקף, יכול מייפה הכח וקרוביו לפנות בבקשה לביטולו בבית המשפט וזאת במקרה בו מתקיימות נסיבות מיוחדות הקשורות לתפקודו של מיופה הכח (הממונה) או לנסיבות בהן נערך ייפוי הכח.

האם אפשר לשנות את ייפוי הכח לאחר הפקדתו אצל האפוטרופוס הכללי?

במידה ובמהלך הזמן יחולו שינויים בפרטים הטכניים שנמסרו בייפוי הכח המתמשך , כגון: בכתובת המגורים ובפרטי ההתקשרות, ניתן יהיה לעדכן פרטים אלה באמצעות מילוי טופס "עדכון פרטים" ושליחתו אל האפוטרופוס הכללי .

במקרה שמייפה הכח יחפוץ לשנות את ההנחיות המהותיות, גכון להחליף את מיופה הכוח באדם אחר, הרי שיהא צורך לערוך ייפוי כוח חדש בפני עורך דין שהוסמך לכך ולעבור את אותו תהליך כמו בפעם הראשונה.

ייפוי כח מתמשך מחיר:

מכיוון שמשרד המשפטים לא קבע תעריף מחייב או מומלץ לצרכן, הרי שכל עורך דין שהוסמך לערוך ייפוי כח מתמשך יכול לדרוש שכר טרחה כראות עיניו.

לרוב, טווח המחירים לעריכת ייפוי כח מתמשך תלוי במורכבות של עריכת המסמך, כאשר המחיר עולה ככל שהמורכבות של ייפוי הכח המתמשך גדלה.

בנסיבות אלה, חשוב מאוד לשים דגש על רמת המקצועיות, הידע והניסיון של עורך הדין במטרה שהוא יוכל לנסח את ייפוי הכח המתמשך באופן מפורט ומקיף, המביא לידי ביטוי את רצונותיו של הלקוח באופן המדוייק ביותר.

ליצירת קשר עם משרדנו ולקבלת  הצעת מחיר הוגנת בגין עריכת ייפוי כח מתמשך., שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו מענה בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

 

הוראות החוק הרלוונטיות:

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב- 1962.

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון), תשע"ז-2017.